English version
Ruth Tuhus

Ruth Tuhus

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Tuhus, Ruth; Nåden, Dagfinn; Nyström, Lisbet (2017). Den som våker, sover ikke. Om våking og verdighet. ISBN: 978-951-765-852-2. 270 s. Åbo Akademis Förlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig