English version
Lisbeth Gravdal Kvarme

Lisbeth Gravdal Kvarme

Kort om

Utdannet sykepleier 1978 og helsesøster 1983. Hovedfag ved Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1997. PhD fra Universitetet i Bergen 2011. For tiden ansatt som professorr ved helsesøsterutdanningen. Arbeidsfelt: Sårbare skolebarn, skolehelsetjenesten og innvandrererforeldre til barn med spesielle behov

Fagområder

Emner

Livskvalitet   Helserelatert livskvalitet   Sårbare skolebarn   Innvandrerforeldre

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Almendingen, Kari; Torbjørnsen, Astrid; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Nilsen, Bente; Saltyte Benth, Jurate (2021). Small group student-produced podcasts were favoured as assignment tool for large-scale interprofessional learning: an exploratory study among health, social care, and teacher education program. Frontiers in Education .

Almendingen, Kari; Nilsen, Bente; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Saltyte Benth, Jurate (2021). Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice among teacher education, health and social care students in a large scaled blended learning course. Journal of Multidisciplinary Healthcare .

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Riiser, Kirsti; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2021). Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care—a protocol for a scoping review. Systematic Reviews . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/2772282

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. Sage Open .
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. BMJ Open .
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Skarstein, Siv; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2020). It hurts inside: A qualitative study investigating social exclusion and bullying among adolescents reporting frequent pain and high use of non-prescription analgesics. BMC Psychology . Vol. 8.

Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Løyland, Borghild; Kristiansen, Camilla; Helseth, Sølvi; Ravn, Ingrid Helen (2020). Family experiences with palliative care for children at home: a systematic literature review. BMC Palliative Care . Vol. 19.

Piérart, Geneviève; Albertini Früh, Elena; Gulfi, Alida; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2020). La perception parentale des soutiens aux familles migrantes ayant un enfant avec des besoins spéciaux en Suisse et en Norvège. Alterstice - Revue Internationale de la Recherche Interculturelle . Vol. 9.
https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2020-v...

Urstad, Kristin Hjorthaug; Andenæs, Randi; Wahl, Astrid Klopstad; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi; Moum, Torbjørn Åge (2020). The Health Literacy Questionnaire: Initial Validity Testing in a Norwegian Sample. HLRP: Health Literacy Research and Practice . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10852/80670

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Dahl, Berit Misund (2020). Helsesykepleie. En grunnbok. Kapittel 2 Helsesøstertjenestens historiske utvikling. ISBN: 978-82-450-2505-7. 250 s. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig