English version
Lisbeth Gravdal Kvarme

Lisbeth Gravdal Kvarme

Kort om

Utdannet sykepleier 1978 og helsesøster 1983. Hovedfag ved Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1997. PhD fra Universitetet i Bergen 2011. For tiden ansatt som professorr ved helsesøsterutdanningen. Arbeidsfelt: Sårbare skolebarn, skolehelsetjenesten og innvandrererforeldre til barn med spesielle behov

Fagområder

Emner

Livskvalitet   Helserelatert livskvalitet   Sårbare skolebarn   Innvandrerforeldre

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kittelsen, Trine Brun; Bruun Lorentsen, Vibeke; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja; Castor, Charlotte; Winger, Anette (2024). It's about living a normal life: parents' quality of life when their child has a life-threatening or life-limiting condition - a qualitative study. BMC Palliative Care. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12904-024-01417-3

Kittelsen, Trine Brun; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja; Winger, Anette (2024). “What about me?”: lived experiences of siblings living with a brother or sister with a life-threatening or life-limiting condition. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2321645

Holmen, Heidi ; Steindal, Simen Alexander; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Winger, Anette (2024). Topp ti prioriterte forskningsområder innenfor barnepalliasjon i Norge. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2024.94622

Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Sargénius, Hanna Lovise (2024). Norwegian pre-service teacher students’ and public health nursing students’ views on health–a qualitative study of students’ perceptions. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2322705

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti ; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. 17 s. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Heitman, Ann-Jeanette; Valla, Lisbeth (2022). Support group for a bullied schoolchild: A case study. British Journal of Child Health.

Heitmann, Ann Jeanette; Valla, Lisbeth ; Albertini Früh, Elena ; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2022). A Path to Inclusiveness – Peer Support Groups as a Resource for Change. Journal of School Nursing.
https://doi.org/10.1177/10598405221085183

Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-00933-4

Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina ; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-01077-1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig