English version
Lisbeth Gravdal Kvarme

Lisbeth Gravdal Kvarme

Kort om

Utdannet sykepleier 1978 og helsesøster 1983. Hovedfag ved Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1997. PhD fra Universitetet i Bergen 2011. For tiden ansatt som professorr ved helsesøsterutdanningen. Arbeidsfelt: Sårbare skolebarn, skolehelsetjenesten og innvandrererforeldre til barn med spesielle behov

Fagområder

Emner

Livskvalitet, Helserelatert livskvalitet, Sårbare skolebarn, Innvandrerforeldre

Vitenskapelige publikasjoner

Sagatun, Åse; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina; Myhre, Mia Cathrine; Valla, Lisbeth; Holen, Solveig (2019). Evaluating a Web-Based Health-Promoting Dialogue Tool in School Health Services: Feasibility and User Experiences. Journal of School Nursing.

Glavin, Kari; Schaffer, Marjorie Ann; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2019). The Public Health Intervention Wheel in Norway. Public Health Nursing .

Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Christophersen, Knut-Andreas; Helseth, Sølvi (2019). Associations between self-efficacy, bullying and health-related quality of life in a school sample of adolescents: A cross-sectional study. BMC Public Health . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10852/68383

Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Helseth, Sølvi (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research . Vol. 28.
https://hdl.handle.net/10037/15905

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Misvær, Nina; Valla, Lisbeth; Myhre, Mia Cathrine; Holen, Solveig; Sagatun, Åse (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing.

Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Innvandrerforeldre til barn med spesielle helsebehov. Håpets betydning for mestring og arbeidsdeltakelse. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Red.). Migrasjon, helse og profesjon. Kapittel 7. s. 108-119. Gyldendal Akademisk.

Halvorsrud, Liv; Ollivier, Marianne; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Fontenehusets betydning for unge medlemmer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.
https://www.idunn.no/tph/2018/04/fontenehusets_bet...

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2018). Pain and development of identity in adolescents who frequently use over-the-counter analgesics: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing . Vol. 27.

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Sæteren, Berit (2017). Sårbare skolebarn, Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. Kap. 5 Støttegrupper mot mobbing. ISBN: 978-82-450-1936-0. 257 s. Fagbokforlaget.

Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Sårbare skolebarn, Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. ISBN: 978-82-450-1936-0. 257 s. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig