English version
Lisbeth Gravdal Kvarme

Lisbeth Gravdal Kvarme

Kort om

Utdannet sykepleier 1978 og helsesøster 1983. Hovedfag ved Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1997. PhD fra Universitetet i Bergen 2011. For tiden ansatt som professorr ved helsesøsterutdanningen. Arbeidsfelt: Sårbare skolebarn, skolehelsetjenesten og innvandrererforeldre til barn med spesielle behov

Fagområder

Emner

Livskvalitet   Helserelatert livskvalitet   Sårbare skolebarn   Innvandrerforeldre

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Heitman, Ann-Jeanette; Valla, Lisbeth (2022). Support group for a bullied schoolchild: A case study. British Journal of Child Health.

Heitmann, Ann Jeanette; Valla, Lisbeth; Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2022). A Path to Inclusiveness – Peer Support Groups as a Resource for Change. Journal of School Nursing.
https://doi.org/10.1177/10598405221085183

Riiser, Kirsti; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Albertini Früh, Elena (2022). Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-01077-1

Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Steindal, Simen Alexander (2022). Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12904-022-00933-4

Almendingen, Kari; Tørstad, Marit; Sparboe-Nilsen, Bente; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Saltyte Benth, Jurate (2021). A Gap Between Children’s Rights and Curricular Content in Health, Social Care, and Teacher Education Programs: An Exploratory Cross-Sectional Study. 20 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 14.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S344729

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043697

Almendingen, Kari; Bergem, Anne Kristine; Sparboe-Nilsen, Bente; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Saltyte Benth, Jurate (2021). Children as Next of Kin in Higher Education: An Exploratory Cross-Sectional Study Among Health, Social Care, and Teacher Education Programs. 14 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 14.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S338686

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Riiser, Kirsti; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2021). Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care—a protocol for a scoping review. 5 s. Systematic Reviews. Vol. 10.
https://doi.org/10.1186/s13643-021-01791-6

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig