English version
Trine Brun Kittelsen

Trine Brun Kittelsen

Kort om

Trine Brun Kittelsen er ansatt ved som stipendiat ved Fakultet for Helsefag i prosjektet «Barnepalliasjon; barnet, søsken og foreldres erfaringer». Hun er utdannet ergoterapeut ved Høgskolen i Tromsø (2000) og har en master i ergoterapi med masteroppgaven «Fagpersoners møte med sorg hos foreldre til barn med funksjonsnedsettelser». Trine har lang klinisk erfaring som barneergoterapeut i kommunehelsetjenesten og i Habiliteringstjeneste. Hun er medlem av det nasjonale tverrfaglige forskningsnettverket Children in palliative care – CHIP.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kittelsen, Trine Brun ; Bruun Lorentsen, Vibeke; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja; Castor, Charlotte; Winger, Anette (2024). It's about living a normal life: parents' quality of life when their child has a life-threatening or life-limiting condition - a qualitative study. BMC Palliative Care. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12904-024-01417-3

Kittelsen, Trine Brun ; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Lee, Anja; Winger, Anette (2024). “What about me?”: lived experiences of siblings living with a brother or sister with a life-threatening or life-limiting condition. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2321645Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig