Norwegian version
Ruth Tuhus

Ruth Tuhus

Research groups

Scientific publications

Tuhus, Ruth; Bruun Lorentsen, Vibeke; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander (2021). Palliasjon og lindring – en begrepsbestemmelse ved bruk av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskni...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete