Norwegian version
Berit Sæteren

Berit Sæteren

Research groups

Scientific publications

Ihler, Elise Marie; Sæteren, Berit (2019). Sykepleieres erfaringer med å bruke ESAS til å kartlegge symptomer hos kreftpasienter. Sykepleien Forskning .

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn; Sæteren, Berit (2019). Understanding the Meaning of the Ambiguous Body - A Hermeneutic Concept Analysis of Flesh and Fleshly. International Journal of Caring Sciences . Vol. 12.

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn; Sæteren, Berit (2019). The meaning of dignity when the patients' bodies are falling apart. Nursing Open . Vol. 6.

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn; Sæteren, Berit (2019). The paradoxical body: A glimpse of a deeper truth through relatives' stories. Nursing Ethics . Vol. 26.

Nåden, Dagfinn; Foss, Berit; Sæteren, Berit (2018). Omsorgens betydning og uttrykk i en klassisk tekst. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.

Caspari, Synnøve; Råholm, Maj-Britt; Sæteren, Berit; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2018). Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Clark, Connie Lynn; Glavin, Kari; Missal, Bernita Eileen; Sæteren, Berit (2018). Is there a common experience? Somali new mothers' childbirth experiences in Norway and the United States. Public Health Nursing . Vol. 35.

Lindwall, Lillemor; Råholm, Maj-Britt; Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild; Høy, Bente; Nåden, Dagfinn (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/11250/2621124

Storaker, Anne; Sæteren, Berit; Nåden, Dagfinn (2017). Hindrances to achieve professional confidence: The nurse’s participation in ethical decision-making. Nursing Ethics . Vol. 26.

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Sæteren, Berit (2017). Sårbare skolebarn, Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. Kap. 5 Støttegrupper mot mobbing. ISBN: 978-82-450-1936-0. 257 p. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete