Norwegian version
Ragnhild Flittie Onstad

Ragnhild Flittie Onstad

Research groups

Scientific publications

Johannesen, Ane; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel (2018). "Hun må jo reflektere sammen med meg". Et studentperspektiv på kvalitet i veiledning i praksisstudier. ISBN: 978-82-450-2141-7. 231 p. Fagbokforlaget.

Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. p. 86-104. Fagbokforlaget.

Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. p. 121-136. Fagbokforlaget.

Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. p. 105-120. Fagbokforlaget.

Tveiten, Sidsel; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne (2015). Refleksjon over praksis i lys av empowerment : en fokusgruppeundersøkelse. Nordic journal of nursing research. Vol. 35.
https://doi.org/10.1177/0107408315579812

Tveiten, Sidsel; Haukland, Magne; Onstad, Ragnhild Flittie (2011). "The patients voice - empowerment in a psychiatric context". Vård i Norden. Vol. 31. http://hdl.handle.net/10642/968These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete