Norwegian version
Gro Røkholt

Gro Røkholt

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education   Nursing science

Subject areas

Evidence based practice   Supervision and coaching

Research groups

Scientific publications

Tveiten, Sidsel ; Røkholt, Gro (2023). Å være veileder i "praksisvinden"-utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen. 16 p. NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. Vol. 8.
https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3498

Bjørbu, Emilie Engan; Røkholt, Gro ; Onstad, Ragnhild Flittie (2023). Bachelorstudenters erfaringer med kvalitet i praksisstudier under koronapandemien -en kvalitativ studie. 18 p. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6459

Røkholt, Gro ; Davidsen, Liv-Signe; Johnsen, Heidi Ness; Dihle, Alfhild (2020). Studenterfaringer med veiledning og læring knyttet til deltagelse i et kvalitetsforbedringsprosjekt på sykehus med kunnskapsbasert praksis som arbeidsform, en beskrivende og utforskene studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 16.
https://doi.org/10.7557/14.5171

Røkholt, Gro ; Davidsen, Liv-Signe; Johnsen, Heidi Ness; Hilli, Yvonne Elisabet (2017). Helsepersonells erfaringer med å implementere kunnskapsbasert praksis på et sykehus i Norge. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 7.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2017-03-03

Erichsen, Torunn ; Røkholt, Gro ; Utne, Inger (2016). Kunnskapsbasert praksis i sykepleierudanningen - en litteraturgjennomgang. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.56829

Utne, Inger ; Leegaard, Marit; Røkholt, Gro (2015). Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 11.
https://doi.org/10.7557/14.3716These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete