English version
Gro Røkholt

Gro Røkholt

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Sykepleievitenskap

Emner

Kunnskapsbasert praksis   Veiledning og coaching

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Røkholt, Gro; Davidsen, Liv-Signe; Johnsen, Heidi Ness; Dihle, Alfhild (2020). Studenterfaringer med veiledning og læring knyttet til deltagelse i et kvalitetsforbedringsprosjekt på sykehus med kunnskapsbasert praksis som arbeidsform, en beskrivende og utforskene studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 16.

Røkholt, Gro; Davidsen, Liv-Signe; Johnsen, Heidi Ness; Hilli, Yvonne Elisabet (2017). Helsepersonells erfaringer med å implementere kunnskapsbasert praksis på et sykehus i Norge. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 7.

Erichsen, Torunn; Røkholt, Gro; Utne, Inger (2016). Kunnskapsbasert praksis i sykepleierudanningen - en litteraturgjennomgang. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2016/02/kunnskapsb...

Utne, Inger; Leegaard, Marit; Røkholt, Gro (2015). Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10642/2896Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig