English version
Kari Kalland

Kari Kalland

Kort om

Kontaktbibliotekar for sykepleie og andre helsefaglige utdanninger ved HiOA, studiested Kjeller.

Administrative arbeidsområder

E-bøker   Databaser   Veiledning, bibliotek   EndNote

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Røkholt, Gro; Kalland, Kari (2019). Vinn-vinn for Ahus og OsloMet https://ansatt.oslomet.no/siste-nytt/-/nyhet/vinn-vinn-for-ahus-og-oslomet. https://ansatt.oslomet.no/siste-nytt/.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig