English version
Kari Kalland

Kari Kalland

Kort om

- Kontaktbibliotekar for helsefaglige studieprogram (hovedsaklig ved studiested Kjeller) som: sykepleie (BA), samfunnsernæring (BA), og videreutdanninger som Kardiologisk sykepleie, Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten, og Helsesykepleie (Pilestredet).
- Underviser/veileder studenter og ansatte i litteratursøk.
- Medlem av OsloMets ressursgruppe for litteratursøk.

Administrative arbeidsområder

Databaser   EndNote

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kalland, Kari; Johannessen, Lilja Marlen (2021). Preparing students for an evidence-based health service: A collaboration between the University Library and Faculty. Creating Knowledge 2021. UiT Norges arktiske universitet.
https://site.uit.no/ck2020/files/2021/04/Kristense...

Røkholt, Gro; Kalland, Kari (2019). Vinn-vinn for Ahus og OsloMet https://ansatt.oslomet.no/siste-nytt/-/nyhet/vinn-vinn-for-ahus-og-oslomet. https://ansatt.oslomet.no/siste-nytt/.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig