English version
Lilja Johannessen

Lilja Johannessen

Kort om

Kontaktbibliotekar for Institutt for atferdsvitenskap.
Forskningsstøtte for Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Spør meg om:
- EndNote og referansehåndtering
- Kilder, kildebruk og -kritikk
- Litteratursøk
- Pensumlister (kvalitetssikring)
- Referanseteknikk, referansestiler
- Undervisning/veiledning i informasjonskompetanse (Institutt for atferdsvitenskap)

Administrative arbeidsområder

Referanseverktøy   EndNote   Databaser   Veiledning, bibliotek

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Åker, Tone Hee; Lunde, Gerd Hilde; Soltvedt, Ingrid; Berg, Lilja; Rysstad, Hege (2019). Praksisstudier for vernepleierstudenter i primærhelsetjenesten – en modell for samarbeid mellom kommunen og høgskolen. 7 s. Vernepleier.no.
https://vernepleier.no/2019/04/praksisstudier-i-ve...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig