English version
Kristina Areskoug Josefsson

Kristina Areskoug Josefsson

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning   Sosialt arbeid

Emner

Rehabilitering   Kvalitet i helsetjenesten   Lærende organisasjon i praksis   Seksuell helse   Kommunikation   Kvalitetsforbedring   Høgskolepedagogikk

Vitenskapelige publikasjoner

Pajalic, Zada ; Saplacan, Diana; Areskoug Josefsson, Kristina ; Moen, Helga Wallin; Naustdal, Iril; Rao, Nima ; Haj Yasein, Nadia; Kulla, Gunilla; Princeton, Daisy M ; Langhammer, Birgitta ; Tecirli, Gülcan; Kisa, Sezer (2023). What are the disadvantages of having a foreign background as a female academic and working at a university in Europe?. Social Sciences & Humanities Open. Vol. 8.
https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100551

Suutari, Anne-Marie; Thor, Johan; Nordin, Annika; Areskoug Josefsson, Kristina (2023). Improving heart failure care with an Experience-Based Co-Design approach: what matters to persons with heart failure and their family members?. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09306-w

Thapa, D.R.; Subedi, M.; Ekström-Bergström, A.; Areskoug Josefsson, Kristina ; Krettek, Alexandra Jutta (2023). A Qualitative Evaluation and Cross-Cultural Adaptation of the Short Form of the Sense of Coherence Scale (SOC-13) in Nepali. 5 s. Kathmandu University Medical Journal. Vol. 21.

Fjetland, Kirsten Jæger; Areskoug Josefsson, Kristina ; Vikman, Miriam Dubland; Folkman, Anne Katrine (2023). Praksisfellesskap i endring i norsk grunnskole? Læreres erfaringer med tverrfaglig samarbeid om elevers faglige og sosiale mestring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 9.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.4054

Gustavsson, Kristin; Areskoug Josefsson, Kristina ; Eriksson, Marit; Rolfson, Ola; Kvist, Joanna (2023). Perspectives on health care and self-management of osteoarthritis among patients who desire surgery: A qualitative interview study. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2023.2215302

Gustafsson, Kristin; Areskoug Josefsson, Kristina ; Eriksson, Marit; Rolfson, Ola; Kvist, Joanna (2023). Perspectives on health care and self-management of osteoarthritis among patients who desire surgery: A qualitative interview study. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2023.2215302

Åker, Tone Hee ; Kårtveit, Heidi; Areskoug Josefsson, Kristina (2023). Erfaringer med innføring av et voldsforebyggende program for personer med utviklingshemming. Psykologi i kommunen (PIK). Vol. 1.

Folkman, Anne Katrine; Åker, Tone Hee ; Areskoug Josefsson, Kristina (2023). Forhandlinger i samskaping og utvikling av digitale emner i høyere utdanning. 23 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6537

Wallin, Pontus; Petersson, Christina; Areskoug Josefsson, Kristina ; Nordin, Annika (2023). Enhancing staff capacity to support children with intellectual disability receiving residential services: A realist evaluation of an improvement program. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.
https://doi.org/10.1111/jppi.12453

Folkman, Anne Katrine; Fjetland, Kirsten Jæger; Areskoug Josefsson, Kristina (2023). Forebyggende og helsefremmende «systemsamarbeid» i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 107.
https://doi.org/10.18261/npt.107.1.7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig