English version
Irene Lona

Irene Lona

Kort om

Prosjektleder i DIGIN, OsloMets kompetansemiljø for digital innovasjon. DIGIN er en møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis og skal fremme kunnskapsdeling og yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy.

Arbeidsområder:
Læringsdesign, gamification, prosjektledelse

Prosjekter:
Anskaffelse og innføring av digital eksamen (2014-2016)
Implementering av ny læringsplattform (Canvas) (2016-2018)
Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring (2020-)

Medlem i Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg og innovasjonsgruppe.

Vitenskapelige publikasjoner

Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene ; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve (2018). Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. 13 s. European Journal of Higher Education.
https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1541420Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig