English version
Marianne Molin

Marianne Molin

Kort om

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med utdanning og erfaring både innen ernæring, epidemiologi og pedagogikk.

Mine forskningsinteresser favner bredt; fra ulike epidemiologiske studier som undersøker helseutfall av sjømat, mineraler og sporstoffer, eldre og ernæring, sykelig overvekt, kosttilskudd og helsekompetanse samt forskning på utdanning.

Jeg underviser blant annet i forskningssmetode og epidemiologi, noe jeg har gjort siden 2005. Kritisk tenkning er et tema som opptar meg spesielt, og jeg er prosjektleder for "Bak Overskriftene" som er et tverrfaglig prosjekt som har som formål å lære studenter å kritisk vurdere helsepåstander i media. Dette er nå implementert som et læringsdesign i det nye tverrfaglige emnet "Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten", som ca. 1500 studenter skal ta årlig.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Oxman, Matt; Habib, Laurence Marie Anna; Jamtvedt, Gro; Kalsnes, Bente; Molin, Marianne (2020). Using claims in the media to teach essential concepts for evidence-based healthcare. 3 s. BMJ Evidence-Based Medicine .
https://hdl.handle.net/11250/2722085

Molin, Marianne; Meyer, Mona Elisabeth; Medin, Tirill (2020). Anatomi, fysiologi og biokjemi: sykepleier­studenters opplevde læringsutbytte ved omvendt undervisning. Sykepleien Forskning . Vol. 15(82467):(e-82467).

Gaustadnes, Lisa Mari; Høyem, Mari Hval; Molin, Marianne; Bye, Asta (2020). Ernæringsrelatert dokumentasjon er mangelfull i journaler til eldre i ernæringsmessig risiko. Norsk Tidsskrift for Ernæring .
https://www.ntfe.no/journal/2020/3/m-924/Fagfellev...

Heyerdahl, Ella Marie; Ottesen, Marte; Molin, Marianne; Hestevik, Christine Hillestad; Sørlie, Venke; Sellevold, Gerd Sylvi (2020). Nutrition Students’ Experiences of Interprofessional Learning in a Nursing Home. Journal of Research in Interprofessional Practice and Education . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/2728249

Lied, Karoline Steenbuch; Berg, Anne-Cathrine; Bevan, Katherine; Molin, Marianne; Pettersen, Kjell Sverre (2020). «Har du først gått i baret, så er løpet kjørt»: Fedmepasienters kunnskap om tilbakefall. Norsk Tidsskrift for Ernæring .

Hestevik, Christine Hillestad; Molin, Marianne; Debesay, Jonas; Bergland, Astrid; Bye, Asta (2020). Older patients’ and their family caregivers’ perceptions of food, meals and nutritional care in the transition between hospital and home care: a qualitative study. 13 s. BMC Nutrition . Vol. 6.

Hestevik, Christine Hillestad; Molin, Marianne; Debesay, Jonas; Bergland, Astrid; Bye, Asta (2019). Hospital nurses and home care providers’ experiences of participation in nutritional care among older persons and their family caregivers: a qualitative study. Journal of human nutrition and dietetics .

Hestevik, Christine Hillestad; Molin, Marianne; Debesay, Jonas; Bergland, Astrid; Bye, Asta (2019). Healthcare professionals’ experiences of providing individualized nutritional care for older people in hospital and home care: a qualitative study. BMC Geriatrics . Vol. 19.

Almendingen, Kari; Molin, Marianne (2019). Samfunnsernæringens betydning i samfunnet før og nå. Engeset, Dagrun; Torheim, Liv Elin; Øverby, Nina Cecilie (Red.). Samfunnsernæring. 19. s. 235-239. Universitetsforlaget.

Hestevik, Christine Hillestad; Molin, Marianne; Debesay, Jonas; Bergland, Astrid; Bye, Asta (2019). Older persons’ experiences of adapting to daily life at home after hospital discharge: a qualitative metasummary. BMC Health Services Research . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10852/74345

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig