English version
Marianne Molin

Marianne Molin

Kort om

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med utdanning og erfaring både innen ernæring, epidemiologi og pedagogikk.

Mine forskningsinteresser favner bredt: fra ulike epidemiologiske studier som undersøker helseutfall av sjømat, mineraler og sporstoffer, eldre og ernæring, sykelig overvekt, kosttilskudd og helsekompetanse samt forskning på utdanning.

Jeg underviser blant annet i forskningssmetode og epidemiologi, noe jeg har gjort siden 2005. Kritisk tenkning er et tema som opptar meg spesielt, og jeg er prosjektleder for "Bak Overskriftene" som er et tverrfaglig prosjekt som har som formål å lære studenter å kritisk vurdere helsepåstander i media. Dette er nå implementert som et læringsdesign i det nye tverrfaglige emnet "Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten", som ca. 1500 studenter skal ta årlig. Å lære kritisk vurdering av helsepåstander i media kan være et springbrett til å lære kritisk tenkning og oppøve den kritiske helsekompetansen, noe som er særlig viktig for å kunne manøvrere seg i det digitale landskapet av helseinformasjon slik at man kan foreta informerte behandlingsvalg om egen helse.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Garnweidner-Holme, Lisa; Habib, Laurence Marie Anna; Molin, Marianne (2023). Development and Evaluation of a Serious Game Application to Engage University Students in Critical Thinking about Health Claims: Mixed Methods Study. JMIR Formative Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.2196/44831

Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Tørris, Christine; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Bauch, Charlotte; Torheim, Liv Elin; Almendingen, Kari; Molin, Marianne; Terragni, Laura (2023). Food Habits and Forms of Food Insecurity among International University Students in Oslo: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 20.
https://doi.org/10.3390/ijerph20032694

Bjøntegaard, Marie Michaelsen; Molin, Marianne; Kolby, Marit; Torheim, Liv Elin (2023). Purchase of ultra-processed foods in Norway: A repeated cross-sectional analysis of food sales in 2013 and 2019. Public Health Nutrition (PHN).
https://doi.org/10.1017/S1368980023001192

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Løchting, Ida; Molin, Marianne (2022). Use of Dietary Supplements and Perceived Knowledge among Adults Living with Fibromyalgia in Norway: A Cross-Sectional Study. Nutrients. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/nu14010005

Tørris, Christine; Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Heim, Greta; Thuestad, Ruth Olaug; Molin, Marianne; Brevik, Asgeir (2022). Free School Meal Improves Educational Health and the Learning Environment in a Small Municipality in Norway. Nutrients. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/nu14142989

Lærum-Onsager, Ellisiv; Molin, Marianne; Olsen, Cecilie Fromholt; Bye, Asta; Debesay, Jonas; Hestevik, Christine Hillestad; Bjerk, Maria; Pripp, Are Hugo (2021). Effect of nutritional and physical exercise intervention on hospital readmission for patients aged 65 or older: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 14 s. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s12966-021-01123-w

Molin, Marianne; Meyer, Mona Elisabeth; Medin, Tirill (2021). Anatomy, physiology and biochemistry: nursing students’ perceptions of the learning outcome from a flipped classroom. Sykepleien Forskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.82467

Almendingen, Kari; Saltyte Benth, Jurate; Molin, Marianne (2021). Large Scale Blended Learning Design in an Interprofessional Undergraduate Course in Norway: Context Description and Supervisors’ Perspective. MedEdPublish.
https://doi.org/10.15694/mep.2021.000162.1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig