Liv Elin Torheim

Liv Elin Torheim

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Ernæring, Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Menneskerettigheter, Samfunnsernæring, Global Helse, Amming og tilleggskost, Underernæring og vekst, Kostholdsforskning, Ernæringspolitikk, Barneernæring, Matomgivelser

Regioner

Vest-Afrika, Sør-Asia, Europa

Land

India, Mali, Malawi, Nigeria, Norge, Nepal

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Torheim, Liv Elin; Øverby, Nina Cecilie; Engeset, Dagrun (2019). Innleding. Engeset, Dagrun; Torheim, Liv Elin; Øverby, Nina Cecilie (Red.). Samfunnsernæring. Innledning. s. 11-12. Universitetsforlaget.

Engeset, Dagrun; Torheim, Liv Elin; Øverby, Nina Cecilie (2019). Hva er samfunnsernæring?. Engeset, Dagrun; Torheim, Liv Elin; Øverby, Nina Cecilie (Red.). Samfunnsernæring. 1. s. 13-17. Universitetsforlaget.

Engeset, Dagrun; Torheim, Liv Elin; Øverby, Nina Cecilie (2019). Samfunnsernæring. ISBN: 9788215030630. 280 s. Universitetsforlaget.

Henjum, Sigrun; Abel, Marianne Hope; Meltzer, Helle Margrete; Dahl, Lisbeth; Alexander, Jan; Torheim, Liv Elin; Brantsæter, Anne Lise (2019). Er inntaket av jod i befolkningen tilstrekkelig?. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 139.

Abel, Marianne Hope; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Caspersen, Ida Henriette; Aase, Heidi; Torheim, Liv Elin; Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise (2018). Language delay and poorer school performance in children of mothers with inadequate iodine intake in pregnancy: results from follow-up at 8 years in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. 12 s. European Journal of Nutrition .
http://hdl.handle.net/11250/2577796

Chortatos, Arthur; Terragni, Laura; Henjum, Sigrun; Gjertsen, Marianne K.; Torheim, Liv Elin; Gebremariam, Mekdes Kebede (2018). Consumption habits of school canteen and non-canteen users among Norwegian young adolescents: a mixed method analysis. 12 s. BMC Pediatrics . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/65226

Morseth, Marianne S.; Strand, Tor A; Torheim, Liv Elin; Chandyo, Ram Krishna; Ulak, Manjeswori; Shrestha, Sanjaya Kumar; Shrestha, Binob; Henjum, Sigrun (2018). Nutrient intake and environmental enteric dysfunction among Nepalese children 9-24 months old-the MAL-ED birth cohort study. Pediatric Research .

Morseth, Marianne S.; Henjum, Sigrun; Schwinger, Catherine; Strand, Tor A; Shrestha, Sanjaya; Shrestha, Binob; Chandyo, Ram Krishna; Ulak, Manjeswori; Torheim, Liv Elin (2018). Environmental Enteropathy, Micronutrient Adequacy and Length Velocity in Nepalese Children - the Mal-Ed Birth Cohort Study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN . Vol. 67.

Granheim, Sabrina Ionata De Oliveira; Vandevijvere, Stefanie; Torheim, Liv Elin (2018). The potential of a human rights approach for accelerating the implementation of comprehensive restrictions on the marketing of unhealthy foods and non-alcoholic beverages to children. 10 s. Health Promotion International .

Abel, Marianne Hope; Ystrøm, Eivind; Caspersen, Ida Henriette; Meltzer, Helle Margrete; Aase, Heidi; Torheim, Liv Elin; Askeland, Ragna Bugge; Reichborn-Kjennerud, Ted; Brantsæter, Anne Lise (2017). Maternal iodine intake and offspring attention-deficit/hyperactivity disorder: Results from a large prospective cohort study. 19 s. Nutrients . Vol. 9.
http://www.mdpi.com/2072-6643/9/11/1239

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig