English version
Astrid Dahlgren

Astrid Dahlgren

Fagområder

Emner

Helsetjenesteforskning   Samfunnsmedisin

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Axelsdottir, Brynhildur; Eidet, Lise Mette; Thoner, Ragnhild; Biedilæ, Sølvi; Borren, Ingrid; Elvsåshagen, Mari; Ludvigsen, Kristine Horseng; Dahlgren, Astrid (2021). Priorities for research in child and adolescent anxiety and depression: a priority setting partnership with youth and professionals. F1000 Research .

Sandoval, Benjamin Andersen; Hustad, Tora Margrethe; Brennhaugen, Ida Maria; Borren, Ingrid; Dahlgren, Astrid; Fuglenes, Dorthe (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for spiseforstyrrelser hos barn og unge. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Morken, Ida Sund; Lidal, Ingeborg Beate; Dahlgren, Astrid; Biedilæ, Sølvi; Eidet, Lise Mette; Brean, Gro Vatne (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for å forebygge og behandle psykiske vansker hos sped- og småbarn - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Biedilæ, Sølvi; Morken, Ida Sund; Elvsåshagen, Mari (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: familieterapi og foreldreveiledning. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Borren, Ingrid; Dahlgren, Astrid; Elvsåshagen, Mari (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: leketerapi, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Borren, Ingrid; Axelsdottir, Brynhildur; Dahlgren, Astrid (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: fysisk aktivitet, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: psykodynamisk terapi, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: likemannstiltak, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Ludvigsen, Kristine Horseng (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: lesing og skriving, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Biedilæ, Sølvi; Morken, Ida Sund; Axelsdottir, Brynhildur; Dahlgren, Astrid (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: metoder basert på oppmerksomt nærvær («mindfulness»), oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig