Norwegian version
Astrid Dahlgren

Astrid Dahlgren

Fields of study

Subject areas

Health services research   Public health

Research groups

Scientific publications

Axelsdottir, Brynhildur; Eidet, Lise Mette; Thoner, Ragnhild; Biedilæ, Sølvi; Borren, Ingrid; Elvsåshagen, Mari; Ludvigsen, Kristine Horseng; Dahlgren, Astrid (2021). Priorities for research in child and adolescent anxiety and depression: a priority setting partnership with youth and professionals. F1000 Research .

Sandoval, Benjamin Andersen; Hustad, Tora Margrethe; Brennhaugen, Ida Maria; Borren, Ingrid; Dahlgren, Astrid; Fuglenes, Dorthe (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for spiseforstyrrelser hos barn og unge. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Morken, Ida Sund; Lidal, Ingeborg Beate; Dahlgren, Astrid; Biedilæ, Sølvi; Eidet, Lise Mette; Brean, Gro Vatne (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for å forebygge og behandle psykiske vansker hos sped- og småbarn - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Biedilæ, Sølvi; Morken, Ida Sund; Elvsåshagen, Mari (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: familieterapi og foreldreveiledning. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Borren, Ingrid; Dahlgren, Astrid; Elvsåshagen, Mari (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: leketerapi, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Borren, Ingrid; Axelsdottir, Brynhildur; Dahlgren, Astrid (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: fysisk aktivitet, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: psykodynamisk terapi, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: likemannstiltak, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Ludvigsen, Kristine Horseng (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: lesing og skriving, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Biedilæ, Sølvi; Morken, Ida Sund; Axelsdottir, Brynhildur; Dahlgren, Astrid (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: metoder basert på oppmerksomt nærvær («mindfulness»), oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Borren, Ingrid; Elvsåshagen, Mari; Eidet, Lise Mette; Bræin, Mari Kjølseth; Dahlgren, Astrid (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for traumerelaterte lidelser hos barn og unge. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Ludvigsen, Kristine Horseng; Dahlgren, Astrid; Axelsdottir, Brynhildur (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: e-helse, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Axelsdottir, Brynhildur; Borren, Ingrid; Dahlgren, Astrid; Eidet, Lise Mette; Nilsen, Karianne Hammerstrøm; Bjørndal, Arild; Sund, Anne Mari; Morken, Ida Sund (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for angstlidelser hos barn og unge - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Eidet, Lise Mette; Ludvigsen, Kristine Horseng; Borren, Ingrid; Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Lunde, Ingeborg; Toven, Siri (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Lidal, Ingeborg Beate; Elvsåshagen, Mari; Axelsdottir, Brynhildur; Eidet, Lise Mette; Borren, Ingrid; Dahlgren, Astrid (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for psykisk helse hos barn og unge med funksjonsnedsettelse - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Borren, Ingrid; Dahlgren, Astrid (2020). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: leketerapi, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Biedilæ, Sølvi; Morken, Ida Sund (2020). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: familieterapi og foreldreveiledning. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Axelsdottir, Brynhildur; Borren, Ingrid; Eidet, Lise Mette; Bjørndal, Arild; Weidle, Bernhard; Morken, Ida Sund (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for tvangslidelser hos barn og unge- oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Ludvigsen, Kristine Horseng; Borren, Ingrid; Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Karlsen, Kjersti (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for psykoselidelser hos barn og unge - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Elvsåshagen, Mari; Dahlgren, Astrid; Eidet, Lise Mette; Hammerstrøm Nilsen, Karianne; Morken, Ida Sund; Øgrim, Kjell Geir (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser hos barn og unge – oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Borren, Ingrid; Morken, Ida Sund; Nøvik, Torunn Stene (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for bipolar lidelse hos barn og unge – oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Axelsdottir, Brynhildur; Eidet, Lise Mette; Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild; Sund, Anne Mari (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for depresjon hos barn og unge - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Nsangi, Allen; Semakula, Daniel; Oxman, Andrew David; Dahlgren, Astrid; Oxman, Matt; Rosenbaum, Sarah Ellen; Morelli, Angela; Glenton, Claire; Lewin, Simon Arnold; Kaseje, Margaret; Chalmers, Iain; Fretheim, Atle; Ding, Yunpeng; Sewankambo, Nelson K. (2020). Effects of the Informed Health Choices primary school intervention on the ability of children in Uganda to assess the reliability of claims about treatment effects, 1-year follow-up: a cluster-randomised trial. 22 p. Trials . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2677767

Semakula, Daniel; Nsangi, Allen; Oxman, Andrew David; Oxman, Matt; Dahlgren, Astrid; Rosenbaum, Sarah Ellen; Morelli, Angela; Glenton, Claire; Lewin, Simon Arnold; Nyirazinyoye, Laetitia; Kaseje, Margaret; Chalmers, Iain; Fretheim, Atle; Rose, Christopher James; Sewankambo, Nelson K. (2020). Effects of the Informed Health Choices podcast on the ability of parents of primary school children in Uganda to assess the trustworthiness of claims about treatment effects: one-year follow up of a randomised trial. 18 p. Trials . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2650305

Eidet, Lise Mette; Dahlgren, Astrid; Elvsåshagen, Mari (2020). Unwanted effects of treatments for depression in children and adolescents: a mapping of systematic reviews. BMJ Open . Vol. 10.

Nsangi, Allen; Semakula, Daniel; Rosenbaum, Sarah Ellen; Oxman, Andrew David; Oxman, Matt; Morelli, Angela; Dahlgren, Astrid; Kaseje, Margaret; Mugisha, Michael; Uwitonze, Anne-Marie; Glenton, Claire; Lewin, Simon Arnold; Fretheim, Atle; Sewankambo, Nelson Kaulukusi (2020). Development of the informed health choices resources in four countries to teach primary school children to assess claims about treatment effects: a qualitative study employing a user-centred approach. 15 p. BMC Pilot and Feasibility Studies . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/11250/2648073

Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Ludvigsen, Kristine Horseng (2019). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: lesing og skriving, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Lunde, Ingeborg; Toven, Siri (2019). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Nøvik, Torunn Stene (2019). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for bipolar lidelse hos barn og unge. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund (2019). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: psykodynamisk terapi, oppdatering. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete