«Leve hele livet» – Følge- og resultatevaluering

Evalueringen skal se på prosess, virkemidler, resultat og gevinster av eldrereformen «Leve hele livet».

Om prosjektet

Evalueringen skal se på prosess, virkemidler, resultat og gevinster av eldrereformen «Leve hele livet». De overordnede problemstillingene er: 

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker: Indikatorer, resultater og tverrgående analyser; gjennomføringsapparatet; planlegging for aldring; tiltak for aktiv aldring. I tillegg til styringsdokument, rapporteringer og kommunale vedtak, vil tilgjengelig statistikk, statistikk om trekk ved kommunene og indikatorer, kommunesurvey, samt casestudier av et utvalg kommuner og regionale støtteapparat utgjøre evalueringens datagrunnlag.  

Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet. Prosjektet ledes av Hilde Hatleskog Zeiner fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet – storbyuniversitetet, og er et samarbeidsprosjekt med NOVA og forskningsgruppe Aldring, helse og velferd ved Fakultet for helsevitenskap (begge ved OsloMet), og Vista Analyse AS. Prosjektetperioden varer ut 2023, og prosjektet har en ramme på 15 millioner kroner. 

Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...