English version
Live Edvardsen Tonheim

Live Edvardsen Tonheim

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Edvardsen Tonheim, Live; Groufh-Jacobsen, Synne; Stea, Tonje Holte; Henjum, Sigrun (2023). Consumption of meat and dairy substitute products amongst vegans, vegetarians and pescatarians. 11 s. Food & Nutrition Research (FNR). Vol. 67.
https://doi.org/10.29219/fnr.v67.9081

Edvardsen Tonheim, Live; Austad, Elisabeth; Torheim, Liv Elin; Henjum, Sigrun (2022). Plant-based meat and dairy substitutes on the Norwegian market: Comparing macronutrient content in substitutes with equivalent meat and dairy products. 7 s. Journal of Nutritional Science (JNS). Vol. 11.
https://doi.org/10.1017/jns.2022.6

Henjum, Sigrun; Groufh-Jacobsen, Synne; Stea, Tonje Holte; Tonheim, Live Edvardsen; Almendingen, Kari (2021). Iron Status of Vegans, Vegetarians and Pescatarians in Norway. 10 s. Biomolecules. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/biom11030454Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig