Norwegian version
Torunn Erichsen

Torunn Erichsen

Fields of study

Academic disciplines

Nursing science

Subject areas

Guidance   Chronical disease   Evidence based practice   Epilepsy   Children and young people

Scientific publications

Christiansen, Bjørg; Holmberg, Vigdis; Erichsen, Torunn; Vågan, Andre (2020). Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer?. UNIPED .

Erichsen, Torunn; Røkholt, Gro; Utne, Inger (2016). Kunnskapsbasert praksis i sykepleierudanningen - en litteraturgjennomgang. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2016/02/kunnskapsb...

Vågan, Andre; Erichsen, Torunn; Larsen, Kristian (2014). En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring. Sykepleien Forskning . Vol. 9.
https://sykepleien.no/forskning/2014/05/sykepleier...

Erichsen, Torunn; Hamilton, Glenys; Nakken, Karl Otto; Smeby, Nina Aarhus (2009). Young people with epilepsy: What they know and how they are affected by recurrent seizures. British Journal of Neuroscience Nursing . Vol. 5.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete