Norwegian version
Kari Høium

Kari Høium

Scientific publications

Høium, Kari ; Erichsen, Torunn ; Johannessen, Lilja Marlen ; Raaheim, Arild; Torbjørnsen, Astrid (2024). What characterizes the use of digital technology in bachelor-level practice placements in health programs?. Nurse Education in Practice. Vol. 75.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103883

Hougaard, Peter Forde ; Tørris, Christine ; Erichsen, Torunn ; Høium, Kari ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Ed.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. p. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Høium, Kari (2022). Selvbestemmelse, samvalg og beslutningsstøtte. ISBN: 9788215053165. 16 p. Universitetsforlaget.

Høium, Kari ; Blaalid, Laila ; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-04-05

Høium, Kari ; Klintwall, Lars; Lunde, Gerd Hilde (2015). The effects of reflective counseling on learning outcomes for undergraduate students in social education. UNIPED. Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/2982

Käck, Annika; Roll-Petterson, Lise; Alai-Rosales, Shahla S.; Høium, Kari ; Männikkö-Barbutiu, Sirkku (2014). Intercultural Blended Design Considerations: A Case StudyOf A Nordic‐Baltic Course In Autism Intervention. European Journal of Open, Distance and E-Learning. Vol. 17.
https://doi.org/10.2478/eurodl-2014-0006

Arntzen, Erik ; Høium, Kari (2010). On the effectiveness of interteaching. 6 p. The Behavior Analyst Today (BAT). Vol. 11. http://www.baojournal.com/BAT Journal/VOL-11/BAT 1

Høium, Kari (2009). Læring i praksis: tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 5.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10

Høium, Kari (2005). En fenomenologisk tilnærming til å undersøke hvem som bestemmer - hjelperen eller den voksne utviklingshemmede. Howe, Alec; Høium, Kari; Kvernmo, Gerd; Knutsen, Ingrid Ruud (Ed.). Studenten som forsker i utdanning og yrke : vitenskapelig tenkning og metodebruk. p. 50-65. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høium, Kari (2004). Selvbestemmelse for voksne utviklingshemmede - hva vil det kreve?. Det er mitt liv : brukermedvirkning og nye hjeperoller i habilitering og rehabilitering. p. 154-176. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete