Norwegian version
Kari Høium

Kari Høium

Scientific publications

Høium, Kari; Blaalid, Laila; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED . Vol. 43.

Høium, Kari; Klintwall, Lars; Lunde, Gerd Hilde (2015). The effects of reflective counseling on learning outcomes for undergraduate students in social education. UNIPED . Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/2982

Käck, Annika; Roll-Petterson, Lise; Alai-Rosales, Shahla S.; Høium, Kari; Männikkö-Barbutiu, Sirkku (2014). Intercultural Blended Design Considerations: A Case StudyOf A Nordic‐Baltic Course In Autism Intervention. European Journal of Open, Distance and E-Learning . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/2472

Arntzen, Erik; Høium, Kari (2010). On the effectiveness of interteaching. The Behavior Analyst Today (BAT) . Vol. 11. http://www.baojournal.com/BAT Journal/VOL-11/BAT 1...

Høium, Kari (2009). Læring i praksis: tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 5.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10...

Høium, Kari (2005). En fenomenologisk tilnærming til å undersøke hvem som bestemmer - hjelperen eller den voksne utviklingshemmede. Howe, Alec; Høium, Kari; Kvernmo, Gerd; Knutsen, Ingrid Ruud (Ed.). Studenten som forsker i utdanning og yrke : vitenskapelig tenkning og metodebruk. faglig_bok_institusjon. p. 50-65.

Høium, Kari (2004). Selvbestemmelse for voksne utviklingshemmede - hva vil det kreve?. Det er mitt liv : brukermedvirkning og nye hjeperoller i habilitering og rehabilitering. p. 154-176. Universitetsforlaget.

Bollingmo, Leif; Johnsen, Bjørn-Eirik; Høium, Kari (2004). Brukermedvirkning, kunnskap og handling. Bollingmo, Leif; Høium, Kari; Johnsen, Bjørn-Eirik (Ed.). Det er mitt liv : brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering. .. p. 25-37. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete