Norwegian version
Laila Blaalid

Laila Blaalid

Scientific publications

Almås, Inger Karin; Blaalid, Laila; Kongsgård, Bente; Hay-Hansson, Aina Wiola; Bredvold, Ann Merethe; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Høium, Kari (2023). Studenters evaluering av digital oppfølging i praksis ved bachelor i vernepleie. Fontene forskning .

Lunde, Gerd Hilde; Blaalid, Laila; Gerbild, Helle; Areskoug Josefsson, Kristina (2022). Assessment of the Psychometrics of the Students Attitudes towards Addressing Sexual Health Extended (SA-SH-Ext) Questionnaire for Social Educator Students. 9 p. Sexual Medicine - Open Access . Vol. 10.

Lunde, Gerd Hilde; Blaalid, Laila; Gerbild, Helle; Areskoug Josefsson, Kristina (2020). Piloting a Research-Oriented Teaching Model in a Bachelor Program for Social Educators – A Way to Increase Competence in Research Methodology and Sexual Health. UNIPED . Vol. 43.

Høium, Kari; Blaalid, Laila; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED . Vol. 43.

Blaalid, Laila (2014). Spesialisthelsetjenestens tilbud for mennesker med autismespekterforstyrrelse sett i lys av mandat og politiske føringer :. Psykologi i kommunen (PIK) . Vol. 49.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete