Norwegian version
Erik Arntzen

Erik Arntzen

Scientific publications

Arntzen, Erik; Sætherbakken, Per Stian (2021). An overview of key papers preceding Sidman equivalence. Journal of The Experimental Analysis of Behavior . Vol. 115.

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Brogård-Antonsen, Anette; Boye-Hansen, Silje; Aasland, Heidi Grete; Aasland, Heidi Grete; Arntzen, Erik (2021). Social Significant Stimuli in Training of conditional discriminations in Participant with Neurocognitive Disorder. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.

Sadeghi, Pedram; Arntzen, Erik (2021). Eye-tracking: Et historisk innblikk og hva som måles. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
https://hdl.handle.net/11250/2838686

Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (2021). Distraktorer i tester for emergente relasjoner. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Granerud, Guro; Arntzen, Erik (2021). Stimulusekvivalens og Event-relaterte Potensialer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Arntzen, Erik; Halvorsen, Lars Rune; Eilifsen, Christoffer (2021). Respondering i henhold til stimulusekvivalens som en funksjon av antall trials vs. antall programmerte konsekvenser i etablering av baselinerelasjonene. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Braaten, Live Fay; Arntzen, Erik (2021). Effekten av antall noder og retningen i de trente betingede diskriminasjonene på etableringen av stimulusekvivalens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Pintilie, Oana; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2021). Effects of Equivalence-Based Instruction in Teaching Health Related Norwegian Concepts to Adults with a Foreign Background. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Liljedahl, Nikolai Grindevoll; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2021). Kontekstuell kontroll og gevinstparametere som påvirker responsallokering i en virtuell spillsituasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik; Volden, Marius (2021). Motivating Events at the Point of Online Purchase: An Online Business-to-Business Retail Experiment. Procedia Computer Science . Vol. 181.
https://hdl.handle.net/11250/2832887

Fagerstrøm, Asle; Richartz, Philip; Arntzen, Erik; Sigurdsson, Valdimar (2021). An Explorative Study on Heuristic Effects of Healthy Food Labels in an Online Shopping Situation. Procedia Computer Science . Vol. 181.
https://hdl.handle.net/11250/2832904

Arntzen, Erik; Pellon, Ricardo (2021). A view on the development and current situation of behavior analysis in Europe. Behavior and Social Issues (BSI) .

Høgnason, Felix; Arntzen, Erik (2021). Effects of Limited Hold on Equivalence Class Formation. The Psychological Record .

Mensah, Justice; Arntzen, Erik (2021). The Role of Meaningful Stimuli in Large Stimulus Classes. The Psychological Record .

Oliveira, Marileide; Arntzen, Erik (2021). Meaningful Events in Cognitive and Behavioral Psychology Research Approaches: A 6-Year Literature Review. Revista Brasileira de Análise do Comportamento . Vol. 17.

Granerud, Guro; Arntzen, Erik (2021). Naming of Stimuli in Equivalence Class Formation in Children. The Analysis of Verbal Behavior . Vol. 37.

Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (2021). Formation of Equivalence Classes Including Emotional Functions. International Journal of Psychology and Psychological Therapy . Vol. 21.

Silveira, Marcelo; Silvestrin, Mateus; Vilela, Eduardo C.; de Rose, Julio C.; Arntzen, Erik; Caetano, Marcelo S. (2021). Equivalence relations do exist before they are tested: Confirmatory evidence revealed by EEG measurements. Journal of The Experimental Analysis of Behavior . Vol. 115.

Pereira, Vanessa Ayres; Arntzen, Erik (2021). A descriptive analysis of baseline and equivalence‐class performances under many‐to‐one and one‐to‐many structures. Journal of The Experimental Analysis of Behavior . Vol. 115.

Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (2021). Mediated Generalization and Stimulus Equivalence. Perspectives on Behavior Science .

Abolpour Mofrad, Asieh; Yazidi, Anis; Abolpour Mofrad, Samaneh; Hammer, Hugo Lewi; Arntzen, Erik (2021). Enhanced Equivalence Projective Simulation: A Framework for Modeling Formation of Stimulus Equivalence Classes. Neural Computation . Vol. 33.
https://hdl.handle.net/11250/2728180

Arntzen, Erik; Dechsling, Anders; Fields, Lanny (2021). Expansion of Arbitrary Stimulus Classes and Function-Transfer Measured by Sorting Performances. Journal of The Experimental Analysis of Behavior . Vol. 115.

Antunes de Oliveira, Marileide; Arntzen, Erik (2020). The effect of pre-training of abstract stimuli to exert control over tact and mand responses on stimulus equivalence class formation. Revista Internacional de Psicologia y Terapia Psicológica . Vol. 20.

Braaten, Live Fay; Arntzen, Erik (2020). An Analysis of Individual Elements of Compound Stimuli. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin . Vol. 32.

Antonsen, Anette Brogård; Arntzen, Erik (2020). Matching-to-sample performance in older and younger adults. 19 p. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) .

Augland, Hanne; Arntzen, Erik (2020). Navngiving og emergens av stimulusekvivalensklasser hos barn. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 47.

Torve, Bjørn Andre; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2020). Kontekstuell kontroll og si-gjøre korrespondanse under spilling på spillautomat. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 47.
https://nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument...

Arntzen, Erik; Nartey, Richard Korley; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2020). ON THE USE OF MORPHING TECHNIQUES IN CONDITIONAL- DISCRIMINATION PROCEDURES. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin . Vol. 32.

Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (2020). Tailoring of Painful Stimuli Used for Exploring Transfer of Function. The Psychological Record . Vol. 2.

Brogård-Antonsen, Anette; Arntzen, Erik (2020). Identity matching in a person with Alzheimer's disease. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete