Norwegian version
Hanna S Steingrimsdottir

Hanna S Steingrimsdottir

Scientific publications

Almås, Inger Karin; Blaalid, Laila; Kongsgård, Bente; Hay-Hansson, Aina Wiola; Bredvold, Ann Merethe; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Høium, Kari (2023). Studenters evaluering av digital oppfølging i praksis ved bachelor i vernepleie. Fontene forskning .

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Brogård-Antonsen, Anette; Boye-Hansen, Silje; Aasland, Heidi Grete; Aasland, Heidi Grete; Arntzen, Erik (2021). Social Significant Stimuli in Training of conditional discriminations in Participant with Neurocognitive Disorder. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.

Arntzen, Erik; Nartey, Richard Korley; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2020). ON THE USE OF MORPHING TECHNIQUES IN CONDITIONAL- DISCRIMINATION PROCEDURES. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin . Vol. 32.

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Arntzen, Erik (2020). Bruk av Interteaching i undervisning: en gjennomgang av internasjonalt publiserte artikler (2014–2019). Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) .

Steingrimsdottir, Hanna S; Arntzen, Erik (2019). En oversikt over atferdsanalytisk bidrag som er knyttet til forbedring av livskvalitet hos personer med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) .

Vandbakk, Monica; Steingrimsdottir, Hanna S; Finstad, Jonny (2019). Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 46.

Arntzen, Erik; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2017). Electroencephalography (EEG) in the Study of Equivalence Class Formation. An Explorative Study. Frontiers in Human Neuroscience . Vol. 11.

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Arntzen, Erik (2016). Eye Movements During Conditional Discrimination Training. The Psychological Record . Vol. 66.

Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Arntzen, Erik (2015). On the utility of within-participant research design when working with patients with neurocognitive disorders. Clinical Interventions in Aging . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10642/3139

Arntzen, Erik; Strandbakken, Lars Engelsen; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2015). Bruk av en morfingprosedyre i trening av ansiktsgjenkjenning hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/3146

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete