Norwegian version
Torunn Lian

Torunn Lian

Scientific publications

Pintilie, Oana; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2021). Effects of Equivalence-Based Instruction in Teaching Health Related Norwegian Concepts to Adults with a Foreign Background. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Liljedahl, Nikolai Grindevoll; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2021). Kontekstuell kontroll og gevinstparametere som påvirker responsallokering i en virtuell spillsituasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Torve, Bjørn Andre; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2020). Kontekstuell kontroll og si-gjøre korrespondanse under spilling på spillautomat. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 47.
https://nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument...

Augland, Hanne; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2020). Comparing a Student Active Learning Format to Equivalence-Based Instruction. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) .

Lian, Torunn; Østrem, Camilla; Arntzen, Erik (2019). Endret responsallokering som en funksjon av sannsynlighet for gevinst i en spillsituasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 46.

Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2018). Etablering av matematiske begreper ved betinget diskriminasjonstrening. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 45.

Arntzen, Erik; Lian, Torunn (2014). Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/2584

Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2013). Delayed matching-to-sample and linear series training structures. The Psychological Record . Vol. 63.

Arntzen, Erik; Braaten, Live Fay; Lian, Torunn; Eilifsen, Christoffer (2011). Response to sample requirements in conditional discrimination procedures. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/1072

Lian, Torunn; Arntzen, Erik (2011). Training conditional discriminations with fixed and titrated delayed matching to sample in children. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/1074

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete