Norwegian version
Marie Røhme Aunemo

Marie Røhme Aunemo

Publications and research

Dissemination

Strømgren, Børge ; Lian, Torunn ; Aunemo, Marie Røhme (2024). Good Behavior Game – med og uten PAX og analyse av sosialt nettverk. NAFOs årsmøteseminar. NAFO - Norsk Atferdsanalytisk Forening.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete