Norwegian version
Solveig Uppsata

Solveig Uppsata

Research groups

Publications and research

Scientific publications

Alvestad, Vibeke ; Uppsata, Solveig ; Sortland, Kjersti; Tveiten, Sidsel ; Nordhaug, Marita (2023). Fra helsefagarbeider til sykepleier En kvalitativ studie av studenters og læreres erfaringer med et alternativt bachelorløp. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.2

Onstad, Ragnhild Flittie ; Nordhaug, Marita ; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne ; Uppsata, Solveig ; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. p. 86-104. Fagbokforlaget.

Uppsata, Solveig ; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Haukland, Magne ; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. p. 121-136. Fagbokforlaget.

Haukland, Magne ; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Tveiten, Sidsel ; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. p. 105-120. Fagbokforlaget.

Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn ; Uppsata, Solveig ; Bye, Asta (2016). Verktøy ved screening av risiko for underernæring hos eldre :. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.57692These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete