Norwegian version
Vibeke Alvestad

Vibeke Alvestad

Research groups

Scientific publications

Jerpseth, Heidi ; Alvestad, Vibeke ; Halvorsen, Kristin ; Jensen, Kari Toverud (2023). Students’ experiences of moral challenges in clinical placement during the covid-19 pandemic: a qualitative study. 12 p. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/nsf.13.1.2

Alvestad, Vibeke ; Uppsata, Solveig ; Sortland, Kjersti; Tveiten, Sidsel ; Nordhaug, Marita (2023). Fra helsefagarbeider til sykepleier En kvalitativ studie av studenters og læreres erfaringer med et alternativt bachelorløp. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.2These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete