Norwegian version
Astrid Karina Harring

Astrid Karina Harring

Scientific publications

Harring, Astrid Karina; Tjelmeland, Ingvild Beathe Myrhaugen; Andenæs, Randi; Kramer-Johansen, Jo (2022). Blir beslutninger om behandlingsbegrensninger respektert utenfor sykehus når man har ringt 113?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 8.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete