English version
Astrid Karina Harring

Astrid Karina Harring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Harring, Astrid Karina V.; Røislien, Jo; Larsen, Karianne; Guterud, Mona; Bugge, Helge Fagerheim; Sandset, Else Charlotte; Kristensen, Dorte Vesterager; Hov, Maren Ranhoff (2023). Gamification of the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) for simulation training—a feasibility study. Advances in Simulation .
https://hdl.handle.net/11250/3065675

Häikiö, Kristin; Harring, Astrid Karina V.; Kveen, Rune; Rand, Kim; Jørgensen, Trine Møgster (2023). Reduced quality of life, more technical challenges, and less study motivation among paramedic students after one year of the COVID-19 pandemic – a survey study. BMC Medical Education .

Harring, Astrid Karina; Tjelmeland, Ingvild Beathe Myrhaugen; Andenæs, Randi; Kramer-Johansen, Jo (2022). Blir beslutninger om behandlingsbegrensninger respektert utenfor sykehus når man har ringt 113?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/98664Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig