English version
Siri Idland

Siri Idland

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Idland, Siri; Iversen, Emil; Brattebø, Guttorm; Kramer-Johansen, Jo; Hjortdahl, Magnus (2022). From hearing to seeing: medical dispatchers' experience with use of video streaming in medical emergency calls - a qualitative study. BMJ Open . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/98767Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig