English version
Siri Idland

Siri Idland

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Harring, Astrid Karina V.; Blinkenberg, Jesper; Brattebø, Guttorm; Hjortdahl, Magnus; Idland, Siri; Iversen, Emil; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Zakariassen, Erik; Jørgensen, Trine Møgster (2023). The MeSH heading "Call Center" is due for an update: Why we recommend the more precise heading "Emergency Medical Communication Center". Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Idland, Siri; Kramer-Johansen, Jo; Bakke, Håkon Kvåle; Hjortdahl, Magnus (2023). Assessing bystander first aid: development and validation of a First Aid Quality Assessment (FAQA) tool. BMC Emergency Medicine.
https://doi.org/10.1186/s12873-023-00811-z

Idland, Siri; Iversen, Emil; Brattebø, Guttorm; Kramer-Johansen, Jo; Hjortdahl, Magnus (2022). From hearing to seeing: medical dispatchers' experience with use of video streaming in medical emergency calls - a qualitative study. BMJ Open. Vol. 12.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063395Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig