English version
Kristin Häikiö

Kristin Häikiö

Kort om

Kristin Häikiö har fagemneansvar for PMED3900 Bacheloroppgaven og PMED1050 Folkehelse og helseforvaltning. Hun har fordypet seg i veiledning av studenter på bachelor-, master-, og PhD nivå. Kristin underviser om temaene: vold og omsorgssvikt mot eldre, å være pårørende til eldre personer med demens, akademisk skriving og forskningsmetode.

Av forskningsmetode har Kristin erfaring med dybdeintervjuer, fokusgrupper, deltagende observasjon og spørreskjema.  Hun har erfaring med kvalitative, kvantitative og blandede metoder innenfor følgende temaer: pårørende, helsetjenesteforskning, demens, paramedisin, tvang, psykisk helse, samtykkekompetanse og helsekompetanse

 

 

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Akuttmedisin   Ambulansesjåfør   Ambulansetjeneste   Akutt og kritisk syke   Dementia care   Paramedic

Land

Norge

Administrative arbeidsområder

Forskningssamarbeid   Forskningsinfrastruktur   Forskningsstrategi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Häikiö, Kristin; Harring, Astrid Karina V.; Kveen, Rune; Rand, Kim; Jørgensen, Trine Møgster (2023). Reduced quality of life, more technical challenges, and less study motivation among paramedic students after one year of the COVID-19 pandemic – a survey study. BMC Medical Education .

Thorvaldsen, Nina Øye; Bergem, Anne Kristine; Holst, Øyvind; Häikiö, Kristin (2022). Bruk av tvang under ambulansetransport. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0589

Häikiö, Kristin; Andersen, Jeanette Viggen; Bakkerud, Morten; Christiansen, Carl; Rand, Kim; Staff, Trine (2021). A retrospective survey study of paramedic students’ exposure to SARS‑CoV‑2, participation in the COVID‑19 pandemic response, and health‑related quality of life. 13 s. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine . Vol. 29.

Häikiö, Kristin; Cloutier, Denise; Rugkåsa, Jorun (2020). Is health literacy of family carers associated with carer burden, quality of life, and time spent on informal care for older persons living with dementia?. PLOS ONE .
https://hdl.handle.net/11250/2739495

Häikiö, Kristin; Sagbakken, Mette; Rugkåsa, Jorun (2020). Family carers’ involvement strategies in response to sub-optimal health services to older adults living with dementia – a qualitative study. BMC Geriatrics . Vol. 20:290.
https://hdl.handle.net/11250/2736810

Häikiö, Kristin; Sagbakken, Mette; Rugkåsa, Jorun (2019). Dementia and patient safety in the community: a qualitative study of family carers’ protective practices and implications for services. BMC Health Services Research . Vol. 19:635.
https://hdl.handle.net/11250/2650511Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig