English version
Øyvind Holst

Øyvind Holst

Vitenskapelige publikasjoner

Mindestrømmen, Martin; Holst, Øyvind (2023). Varetektssurrogat i institusjon. Tidsskrift for strafferett. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/strafferett.23.1.2

Häikiö, Kristin; Bergem, Anne Kristine; Holst, Øyvind; Thorvaldsen, Nina Øye (2023). Ambulance personnel use of coercion and use of safety belts in Norway. BMC Health Services Research.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10332-x

Bergem, Anne Kristine; Holst, Øyvind; Thorvaldsen, Nina Øye (2023). Ambulance personnel use of coercion and use of safety belts in Norway. BMC Health Services Research.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10332-x

Thorvaldsen, Nina Øye; Bergem, Anne Kristine; Holst, Øyvind; Häikiö, Kristin (2022). Bruk av tvang under ambulansetransport. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 142.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.22.0086Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig