Norwegian version
Kari Toverud Jensen

Kari Toverud Jensen

Administrative field of work

Strategy   Organisational development   Government relations   Research policy   Quality of Education

Scientific publications

Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud (2019). Sykepleiens kunnskapsgrunnlag - hvordan speiles det i vurderingsdokumentene. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 3. p. 46-67. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Christiansen, Bjørg; Larsen, Kristian (2019). Balansekunst. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. kaittel 14. p. 231-242. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (2019). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 248 p. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud (2019). Nursing research: A marriage of theoretical influences. Nursing Open . Vol. 6.

Valen, Kristin; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine (2019). Nursing students' perception on transferring experiences in palliative care simulation to practice. Nurse Education Today . Vol. 77.
http://hdl.handle.net/11250/2622438

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2019). Slik har sykepleieforskningen utviklet seg. Sykepleien Forskning .

Jensen, Kari Toverud (2019). PhD thesis in nursing science: Relevance or academisation?. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 9.

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni; Fawcett, Tonks (2018). The challenge of the biosciences in nurse education: A literature review. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Havnes, Anton; Taasen, Inger; Jensen, Kari Toverud; Lauvås, Per (2003). Mappevurdering som lærings- og vurderingsform. Erfaringer fra sykepleierutdanning. Dysthe, Olga; Engelsen, Knut Steinar (Ed.). Mapper som pedagogisk redskap - Perspektiver og erfaringer. kapittel. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete