Norwegian version
Kari Jonsbu Hjerpaasen

Kari Jonsbu Hjerpaasen

Scientific publications

Almendingen, Kari; Knutsen, Ingrid Ruud; Hjerpaasen, Kari Jonsbu; Henjum, Sigrun; Hakestad, Kari Anne (2023). “It Enables Us to Reflect More on Nutrition”: A Mixed Methods Cross-Sectional Study on Preclinical Digital Training in Nurse Education. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13010032

Hjerpaasen, Kari Jonsbu; Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6558These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete