English version
Hanne Skaaden

Hanne Skaaden

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Nettbasert læring   Tospråklighet   Interkulturell kommunikasjon   Tolking i offentlig sektor   Tolkebrukeropplæring   Førstespråkforvitring   Skjermtolking

Forskningsprosjekter

  • Barnevern i møte med mangfald

    Dette prosjektet er ei følgjeevaluering av ein kommunikasjonskampanje om norsk barnevern i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Vitenskapelige publikasjoner

Sagli, Gry ; Skaaden, Hanne (2023). Blended learning is here to stay! Combining on-line and on-campus learning in the education of public service interpreters. Gavioli, Laura; Wadensjö, Cecilia (Red.). The Routledge Handbook of Public Service Interpreting. s. 325-342. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429298202

Skaaden, Hanne (2023). 'Interpreter's mistake': why should other professions care about the professionalization of interpreters?. Gavioli, Laura; Wadensjö, Cecilia (Red.). The Routledge Handbook of Public Service Interpreting. s. 261-277. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429298202

Skaaden, Hanne ; Felberg Radanovic, Tatjana ; Blažević, Branka (2022). COVID-19-Related Challenges in Consecutive Video-Mediated Interpreting. Glušac, Maja; Mikić Čolić, Ana (Red.). s. 27-41. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
http://www.hdpl.hr/upload/1ad89034ae67554d9e0ff7b2

Skaaden, Hanne (2022). "Regner med at tolken har superevner". Refleksjoner rundt skjermtolkingens pas de trois. Dahnberg, Magnus; Lindqvist, Yvonne (Red.). s. 38-50. Stockholms universitets förlag.

Skaaden, Hanne (2021). Tu i tamo se gađam padežima – ‘Here and there I struggle with my cases’. Croatian migrant speakers in Norway and their use of the dative. Hlavac, Jim; Stolac, Diana (Red.). Diaspora Language Contact. The Speech of Croatian Speakers Abroad. s. 285-319. De Gruyter Mouton.
https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9781501503

Pokorn, Nike K.; Grammenidis, Simos; Wiedenmayer, Anthi; Viezzi, Maurizio; Falbo, Caterina; Chiarenza, Antonio; Ciannameo, Anna; Felberg Radanovic, Tatjana ; Skaaden, Hanne ; Lipovec Čebron, Ursula; Škraban, Juš; Hirci, Nataša (2020). The Profiles of a Community Interpreter and of an Intercultural Mediator in Greece, Italy, Norway and Slovenia. Pokorn, Nike K.; Viezzi, Maurizio; Felberg Radanovic, Tatjana (Red.). Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters. s. 18-79. Znanstvena založba Filozofske fakultete.
http://tramig.eu/wp-content/uploads/2021/01/V2-Zna

Skaaden, Hanne ; Felberg Radanovic, Tatjana (2020). Tandem Teaching in the Education of Public Service Interpreters. Pokorn, Nike K.; Viezzi, Maurizio; Felberg Radanovic, Tatjana (Red.). Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters. s. 90-111. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Felberg Radanovic, Tatjana ; Skaaden, Hanne (2020). A Blended Approach to Interpreter Education: Online and Onsite Learning Activities in Concert. Pokorn, Nike K.; Viezzi, Maurizio; Felberg Radanovic, Tatjana (Red.). Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters. s. 112-135. Znanstvena založba Filozofske fakultete.
https://doi.org/10.4312/9789610604020

Phelan, Mary; Rudvin, Mette; Skaaden, Hanne ; Kermit, Patrick Stefan (2020). Ethics in Public Service Interpreting. ISBN: 978-1-138-88614-8. 206 s. Routledge.

Skaaden, Hanne (2018). Invisible or invincible? Professional integrity, ethics, and voice in public service interpreting. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/0907676X.2018.1536725

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig