English version
Hanne Skaaden

Hanne Skaaden

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Nettbasert læring   Tospråklighet   Interkulturell kommunikasjon   Tolking i offentlig sektor   Tolkebrukeropplæring   Førstespråkforvitring   Skjermtolking

Forskningsprosjekter

  • Barnevern i møte med mangfold

    Dette prosjektet er en følgeevaluering av en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Vitenskapelige publikasjoner

Skaaden, Hanne (2021). Tu i tamo se gađam padežima – ‘Here and there I struggle with my cases’. Croatian migrant speakers in Norway and their use of the dative. Language Contact and Bilingualism (LCB) . Vol. 17.

Pokorn, Nike K.; Grammenidis, Simos; Wiedenmayer, Anthi; Viezzi, Maurizio; Falbo, Caterina; Chiarenza, Antonio; Ciannameo, Anna; Felberg Radanovic, Tatjana; Skaaden, Hanne; Lipovec Čebron, Ursula; Škraban, Juš; Hirci, Nataša (2020). The Profiles of a Community Interpreter and of an Intercultural Mediator in Greece, Italy, Norway and Slovenia. Pokorn, Nike K.; Viezzi, Maurizio; Felberg Radanovic, Tatjana (Red.). Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters. Kapittel 1. s. 18-79. Znanstvena založba Filozofske fakultete.
http://tramig.eu/wp-content/uploads/2021/01/V2-Zna...

Skaaden, Hanne; Felberg Radanovic, Tatjana (2020). Tandem Teaching in the Education of Public Service Interpreters. Pokorn, Nike K.; Viezzi, Maurizio; Felberg Radanovic, Tatjana (Red.). Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters. Chapter 3. s. 90-111. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Felberg Radanovic, Tatjana; Skaaden, Hanne (2020). A Blended Approach to Interpreter Education: Online and Onsite Learning Activities in Concert. Pokorn, Nike K.; Viezzi, Maurizio; Felberg Radanovic, Tatjana (Red.). Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters. Chapter 4. s. 112-135. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Phelan, Mary; Rudvin, Mette; Skaaden, Hanne; Kermit, Patrick Stefan (2020). Ethics in Public Service Interpreting. ISBN: 978-1-138-88614-8. 206 s. Routledge.

Skaaden, Hanne (2018). Invisible or invincible? Professional integrity, ethics, and voice in public service interpreting. Perspectives: Studies in Translatology .

Skaaden, Hanne (2018). Profesjonsetikk, skjønn og tillit i tolking. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Kapittel 14. s. 279-301. Gyldendal Akademisk.

Skaaden, Hanne (2018). Remote Interpreting: Potential Solutions to Communication Needs in the Refugee Crisis and Beyond. The European Legacy .

Skaaden, Hanne (2017). “That we all behave like professionals”. An experiential–dialogic approach to interpreter education and online learning. Cirillo, Letizia; Niemants, Natacha (Red.). Teaching Dialogue Interpreting. Research-based proposals for higher education. Chapter 16. s. 324-340. John Benjamins Publishing Company.

Skaaden, Hanne (2016). Admissions Tests vs. Final Exams: A Comparison of Results from Two Performance Tests. Wadensjö, Cecilia (Red.). Tolkutbildning - antagningsprov och digitala plattformar Interpreter Education: Admissions Tests and Digital Platforms. Kapittel. s. 1-30.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig