English version
Hanne Skaaden

Hanne Skaaden

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Nettbasert læring   Tospråklighet   Interkulturell kommunikasjon   Tolking i offentlig sektor   Tolkebrukeropplæring   Førstespråkforvitring   Skjermtolking

Forskningsprosjekter

  • Barnevern i møte med mangfold

    Dette prosjektet er en følgeevaluering av en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Vitenskapelige publikasjoner

Phelan, Mary; Rudvin, Mette; Skaaden, Hanne; Kermit, Patrick Stefan (2020). Ethics in Public Service Interpreting. ISBN: 978-1-138-88614-8. 206 s. Routledge.

Skaaden, Hanne (2018). Invisible or invincible? Professional integrity, ethics, and voice in public service interpreting. Perspectives: Studies in Translatology .

Skaaden, Hanne (2018). Profesjonsetikk, skjønn og tillit i tolking. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Kapittel 14. s. 279-301. Gyldendal Akademisk.

Skaaden, Hanne (2018). Remote Interpreting: Potential Solutions to Communication Needs in the Refugee Crisis and Beyond. The European Legacy .

Skaaden, Hanne (2017). “That we all behave like professionals”. An experiential–dialogic approach to interpreter education and online learning. Cirillo, Letizia; Niemants, Natacha (Red.). Teaching Dialogue Interpreting. Research-based proposals for higher education. Chapter 16. s. 324-340. John Benjamins Publishing Company.

Skaaden, Hanne (2016). Admissions Tests vs. Final Exams: A Comparison of Results from Two Performance Tests. Wadensjö, Cecilia (Red.). Tolkutbildning - antagningsprov och digitala plattformar Interpreter Education: Admissions Tests and Digital Platforms. Kapittel. s. 1-30.

Skaaden, Hanne (2016). Professionalization and trust in public sector interpreting. International Journal of Language Translation and Intercultural Communication . Vol. 5.

Skaaden, Hanne (2016). Online learning on Remote Interpreting. A pilot course. Balogh, Katalin; Salaets, Heidi; Van Schoor, Dominique (Red.). TraiLLD: Training in Languages of Lesser Diffusion. kapittel. s. 162-184. Lannoo Publishing Group.

Skaaden, Hanne (2016). Training interpreters online. An experiential-dialogic approach. Balogh, Katalin; Salaets, Heidi; Van Schoor, Dominique (Red.). TraiLLD: Training in Languages of Lesser Diffusion. kapittel. s. 46-69. Lannoo Publishing Group.

Skaaden, Hanne; Wadensjö, Cecilia (2014). Some considerations on the testing of interpreting skills. Giambruno, Cynthia (Red.). Assessing Legal Interpreter Quality through Testing and Certification: The Qualitas Project. Kapittel 1. s. 17-27. Publicaciones Universidad de Alicante.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig