English version
Mari Nielsen Vaage

Mari Nielsen Vaage

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Fangen, Katrine ; Vaage, Mari Nielsen (2018). "The Immigration Problem" and Norwegian Right-Wing Politicians. New Political Science. Vol. 40.
https://doi.org/10.1080/07393148.2018.1487145

Fangen, Katrine ; Vaage, Mari Nielsen (2014). FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon. Agora. Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10852/45435Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig