English version
Randi Havnen

Randi Havnen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Havnen, Randi (2021). Fight for focus: attention and agency in sight-translated interaction. 18 s. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice .

Havnen, Randi (2020). Where did the footnote go? How the change of mode in sight translation affects meaning-making. Journal of Specialised Translation .

Nilsen, Anne Birgitta; Havnen, Randi (2019). Sight Translation: Best Practices in Healthcare and in Training. de V. Souza, Izabel E.T.; Fragkou, Effrossyni (Red.). Handbook of Research on Medical Interpreting. Chapter 16. s. 375-396. IGI Global.

Havnen, Randi (2019). Multimodal and interactional aspects of sight translation – A critical review. FITISPos-International Journal (FITISPos-IJ) . Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig