English version

Tolking, språk og kommunikasjon

Denne forskningsgruppens vitenskapelige ambisjon er å bidra til nye innsikter om profesjonell kommunikasjon i samfunn som er preget av språklig mangfold. Formålet er å stimulere profesjonaliseringen av tolking og kommunikasjon i samfunnet.

Medlemmer
16
Prosjekter
4
Ph.d.-prosjekter
5

Forskningsgruppen hører til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og er unik ved at den forener forskere fra tegnspråkforsking og talespråkforsking. Ved de fleste andre institusjoner i Norge og internasjonalt, tilhører tegnspråkforskere og talespråkforskere separate miljøer.

Vi ønsker å utnytte denne fordelen i forskningssammenheng og har ambisjoner om å utnytte denne unike kompetansen til å utvikle et nasjonalt senter for tolkefaglig forskning. Gruppas faglige visjon er å bidra til ny innsikt om profesjonell kommunikasjon i samfunn preget av språklig mangfold, og vil gjøre det ved å konsolidere, utvikle og formidle forskning om tolkefaglig temaer.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Med basis i tverrfaglighet (både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger) har vi fokus på fire tematiske felt:

   • språklig mangfold og tolking
   • tolking, profesjon og samfunn (som inkluderer temaet kommunikasjon via tolk for profesjonsutøvere i offentlig sektor)
   • profesjonalisering og utdanning i tolkefaget
   • forskning, utdanning og profesjonell integritet i tolkefaget
  • Forskningsprosjekter

   • Intercultural encounters in academia and work places in South Caucasus and Norway, EURASIA.
   • Intercultural communication in academic settings in South Caucasus Countries and Norway, EURASIA.
   • The role of sign language and spoken language interpreting in public sector in Russia and Norway, UTFORSK.
   • COIL-modul i tegnspråk og døvestudier
  • Ph.d.-prosjekter

   • Interpreting depiction - a cognitive-functional approach.
   • Sosialt arbeid med familier hvor en eller begge foreldre har begrensede norskkunnskaper: Betydningen av bruk av tolk.
   • Exploring Sight Translation from a Multimodal (Inter) actionist perspective.
   • Other-initiated repair in Norwegian Sign Language conversation.
   • Kommunikasjon via tolk som tema i profesjonsutdanninger.