English version
Vibeke Bø

Vibeke Bø

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Språkvitenskapelige fag

Emner

Tospråklighet   Tegnspråklingvistikk   Korpuslingvistikk   Tegnspråktolking   Profesjonskunnskap   Profesjonskompetanse

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bø, Vibeke ; Ferrara, Lindsay Nicole; Halvorsen, Rolf Piene (2018). Språkøkologi. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. s. 61-75. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig