English version
Anne Eikeland

Anne Eikeland

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin; Eikeland, Anne; Finstad, Ingrid Rachel Strand; Holm Larsen, Monica; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. Nursing Open .

Averlid, Gertrud M; Eikeland, Anne (2019). Vurdering av studentenes handlingskompetanse i anestesi- og intensivsykepleie. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. kapittel 9. s. 146-162. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Gudrun; Eikeland, Anne; Stubberud, Dag-Gunnar; Fagerstrøm, Lisbeth (2011). A descriptive study of patient satisfaction and the structural factors of Norwegian intensive care nursing. Intensive & Critical Care Nursing . Vol. 27.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig