English version
Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud

Vitenskapelige publikasjoner

Karlsen, Marte-Marie; Gabrielsen, Anita Kristin; Falch, Anne Lise; Stubberud, Dag-Gunnar (2017). Intensive care nursing students? perceptions of simulation for learning confirming communication skills: A descriptive qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing. Vol. 42.
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2017.04.005

Gabrielsen, Anita Kristin; Karlsen, Marte-Marie; Falch, Anne Lise; Stubberud, Dag-Gunnar (2016). Kommunikasjonskurs med simulering. 9 s. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.57832

Stubberud, Dag-Gunnar ; Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Når barn og ungdom er pårørende til akutt og/ eller kritisk syke pasienter. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. s. 200-214. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Gudrun; Eikeland, Anne ; Stubberud, Dag-Gunnar ; Fagerstrøm , Lisbeth (2011). A descriptive study of patient satisfaction and the structural factors of Norwegian intensive care nursing. Intensive & Critical Care Nursing. Vol. 27.
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2011.07.004

Mosand, Reidun Dammen; Stubberud, Dag-Gunnar (2010). Sykepleie ved diabetes mellitus. Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi (Red.). Klinisk sykepleie 1. s. 507-536. Gyldendal Akademisk.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Intensivsykepleierens målgruppe og arbeidssted. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Intensivsykepleierens funksjons- og arbeidsområder. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Pasientens psykososiale behov. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Pårørende. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Personlig hygiene og velvære. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig