English version
Ingrid Harg

Ingrid Harg

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Stubberud, Dag-Gunnar; Harg, Ingrid; Solberg, Pål; Adam, Anders; Ramm, Thorild (2022). Samarbeid gir bedre praksisstudier i intensivsykepleie. Sykepleien.no.

Harg, Ingrid; Solberg, Pål; Stubberud, Dag-Gunnar (2022). Sykepleierens funksjon og ansvar ved hjertestans. Stubberud, Dag-Gunnar; By, Karen (Red.). Sykepleie ved hjertesykdom. 13. s. 353-376. Cappelen Damm Akademisk.

Harg, Ingrid; Solberg, Pål; Stubberud, Dag-Gunnar (2022). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av akutt hjertesvikt. Stubberud, Dag-Gunnar; By, Karen (Red.). Sykepleie ved hjertesykdom. 6. s. 179-218. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig