Norwegian version
Ingrid Harg

Ingrid Harg

Publications and research

Dissemination

Stubberud, Dag-Gunnar; Harg, Ingrid; Solberg, Pål; Adam, Anders; Ramm, Thorild (2022). Samarbeid gir bedre praksisstudier i intensivsykepleie. Sykepleien.no.

Harg, Ingrid; Solberg, Pål; Stubberud, Dag-Gunnar (2022). Sykepleierens funksjon og ansvar ved hjertestans. Stubberud, Dag-Gunnar; By, Karen (Ed.). Sykepleie ved hjertesykdom. 13. p. 353-376. Cappelen Damm Akademisk.

Harg, Ingrid; Solberg, Pål; Stubberud, Dag-Gunnar (2022). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av akutt hjertesvikt. Stubberud, Dag-Gunnar; By, Karen (Ed.). Sykepleie ved hjertesykdom. 6. p. 179-218. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete