Norwegian version
Ingrid Harg

Ingrid Harg

Publications and research

Dissemination

Harg, Ingrid ; Solberg, Pål (2023). Pilotprosjekt: Preeklampsi og akutt keisersnitt Tverrfaglig simulering i spesialsykepleierutdanning. MedSim Norge.

Harg, Ingrid ; Solberg, Pål (2023). Tverrfaglig simulering i spesialsykepleierutdanning. Pilotprosjekt: "Preeklampsi og akutt keisersnitt". MedSim Norge.

Stubberud, Dag-Gunnar ; Harg, Ingrid ; Solberg, Pål ; Adam, Anders; Ramm, Thorild (2022). Samarbeid gir bedre praksisstudier i intensivsykepleie. Sykepleien.no.
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.87581

Harg, Ingrid ; Solberg, Pål ; Stubberud, Dag-Gunnar (2022). Sykepleierens funksjon og ansvar ved hjertestans. Stubberud, Dag-Gunnar; By, Karen (Ed.). Sykepleie ved hjertesykdom. p. 353-376. Cappelen Damm Akademisk.

Harg, Ingrid ; Solberg, Pål ; Stubberud, Dag-Gunnar (2022). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av akutt hjertesvikt. Stubberud, Dag-Gunnar; By, Karen (Ed.). Sykepleie ved hjertesykdom. p. 179-218. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete