English version
Monica Holm Larsen

Monica Holm Larsen

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg ; Blomberg, Karin ; Lindeflaten, Katrin ; Holm Larsen, Monica ; Averlid, Gertrud M; Salinas, Deborah ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2023). Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6860

Christiansen, Bjørg ; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia ; Blomberg, Karin ; Eikeland, Anne ; Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Holm Larsen, Monica ; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. 8 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.717

Holm Larsen, Monica ; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan oppfatter praksisveiledere læresituasjoner og læringsutbytter i psykisk helsearbeid?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. s. 113-128. Gyldendal Akademisk.

Holm Larsen, Monica ; Christiansen, Bjørg (2015). Hvordan bidrar lærere til å fremme elevenes psykiske helse?. FoU i praksis. Vol. 9.
https://doi.org/10.7557/14.4042

Larsen, Monica (2011). Skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til psykisk helse hos ungdom :. 11 s. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig