Norwegian version
Monica Holm Larsen

Monica Holm Larsen

Scientific publications

Christiansen, Bjørg; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin; Eikeland, Anne; Finstad, Ingrid Rachel Strand; Holm Larsen, Monica; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. Nursing Open .

Holm Larsen, Monica; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan oppfatter praksisveiledere læresituasjoner og læringsutbytter i psykisk helsearbeid?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 7. p. 113-128. Gyldendal Akademisk.

Holm Larsen, Monica; Christiansen, Bjørg (2015). Hvordan bidrar lærere til å fremme elevenes psykiske helse?. FoU i praksis . Vol. 9.
http://tapir.pdc.no/?p=FOU

Larsen, Monica (2011). Skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til psykisk helse hos ungdom :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 8.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete