English version
Unni Knutstad

Unni Knutstad

Kort om

Bachelorutdanning i sykepleie

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Hjerpaasen, Kari Jonsbu; Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 19.

Rivenes Lafontan, Sara; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 s. Education Sciences . Vol. 13.
https://hdl.handle.net/11250/3060028

Jensen, Kari Toverud; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open .

Jensen, Kari Toverud; Knutsen, Ingrid Ruud; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning .

Finstad, Ingrid Rachel Strand; Knutstad, Unni; Havnes, Anton; Sagbakken, Mette (2022). The paradox of an expected level: The assessment of nursing students during clinical practice – A qualitative study. 7 s. Nurse Education in Practice . Vol. 61.

Granamo, Anne Line; Knutstad, Unni (2021). Sykepleieren i rusfeltet - usynlig og generell eller tydelig og spesiell?. 12 s. Sykepleien Forskning . Vol. 16.

Knutstad, Unni; Småstuen, Milada Cvancarova; Jensen, Kari Toverud (2020). Teaching bioscience to nursing students - what works?. Nursing Open . Vol. 8.

Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud (2019). Sykepleiens kunnskapsgrunnlag - hvordan speiles det i vurderingsdokumentene. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 3. s. 46-67. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2019). Slik har sykepleieforskningen utviklet seg. Sykepleien Forskning .

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni; Fawcett, Tonks (2018). The challenge of the biosciences in nurse education: A literature review. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig