English version
Unni Knutstad

Unni Knutstad

Kort om

Bachelorutdanning i sykepleie

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Hjerpaasen, Kari Jonsbu ; Jensen, Kari Toverud ; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6558

Rivenes Lafontan, Sara ; Hougaard, Peter Forde ; Knutstad, Unni ; Jensen, Kari Toverud ; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13030323

Knutstad, Unni ; Larsen, Kristian ; Jensen, Kari Toverud (2023). Fagdidaktiske temaer i helsefagene – en introduksjon. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 7-16. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.198

Knutstad, Unni ; Larsen, Kristian ; Jensen, Kari Toverud (2023). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. ISBN: 9788202794873. 197 s. Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, Kari Toverud ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89628

Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Knutstad, Unni ; Havnes, Anton ; Sagbakken, Mette (2022). The paradox of an expected level: The assessment of nursing students during clinical practice – A qualitative study. 7 s. Nurse Education in Practice. Vol. 61.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103332

Jensen, Kari Toverud ; Hougaard, Peter Forde ; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1495

Granamo, Anne Line; Knutstad, Unni (2021). Sykepleieren i rusfeltet - usynlig og generell eller tydelig og spesiell?. 12 s. Sykepleien Forskning. Vol. 16 .
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.86452

Knutstad, Unni ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Jensen, Kari Toverud (2020). Teaching bioscience to nursing students - what works?. Nursing Open. Vol. 8.
https://doi.org/10.1002/nop2.709

Jensen, Kari Toverud ; Knutstad, Unni (2019). Slik har sykepleieforskningen utviklet seg. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2019.75607

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig