English version
Sara Rivenes Lafontan

Sara Rivenes Lafontan

Kort om

Sara Rivenes Lafontan er utdannet sykepleier og har en mastergrad i international community health og doktorgrad fra det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Som del av sin mastergrad gjennomførte hun et kvalitativ forskningsprosjekt i Darfur, Sudan om internt fordrevne kvinners tilgang til helsetjenester rettet mot reproduktiv helse. Hennes doktorgradsprosjekt omhandlet opplevelser rundt bruk av ny teknologi under fødsel blandt helsearbeidere og kvinner som fødte på to sykehus i Dar es Salaam, Tanzania. Sara har tidligere jobbet i FNs Befolkningsfond (UNFPA) og UNICEF som prosjektleder og humanitær koordinator i land i sentral Amerika, Liberia, Mosambik, Jordan og Syria.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rivenes Lafontan, Sara; Kidanto, Hussein; Ersdal, Hege Langli; Mbekenga, Columba K.; Sundby, Johanne (2019). Perceptions and experiences of skilled birth attendants on using a newly developed strap-on electronic fetal heart rate monitor in Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 19:165.
http://hdl.handle.net/11250/2640786

Lafontan, Sara Rivenes; Sundby, Johanne; Kidanto, Hussein L.; Mbekenga, Columba; Ersdal, Hege Langli (2018). Acquiring knowledge about the use of a newly developed electronic fetal heart rate monitor: A qualitative study among birth attendants in Tanzania. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10852/72765

Lafontan, Sara Rivenes; Sundby, Johanne; Ersdal, Hege Langli; Abeid, Muzdalifat; Kidanto, Hussein; Mbekenga, Columba K. (2018). "I was relieved to know that my baby was safe": women's attitudes and perceptions on using a new electronic fetal heart rate monitor during labor in Tanzania. 12 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2591853Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig