English version
Sara Rivenes Lafontan

Sara Rivenes Lafontan

Kort om

Sara Rivenes Lafontan er utdannet sykepleier og har en mastergrad i international community health og en doktorgrad fra det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad omhandlet bruk av ny teknologi under fødsel blant jordmødre og fødekvinner i Tanzania. Sara forsker innenfor seksuell-og reproduktiv helse og rettigheter og kvalitet på fødselsomsorgen i både høy- og lavinntekstland. Hun er en del av forskningssamarbeidet Safer Births. Hun underviser og veileder studenter på bachelor, master og PhD nivå. Sara har tidligere jobbet i FNs Befolkningsfond, UNFPA og FNs Barnefond, UNICEF, i land i Sentral Amerika, Afrika og Midtøsten. 

Fagområder

Emner

Reproduktiv helse   Global Helse   Mødrehelse   Fødselsomsorg   Migrasjonshelse

Land

Tanzania

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mdoe, Paschal Francis; Mduma, Estomih; Rivenes Lafontan, Sara ; Ersdal, Hege Langli; Massay, Catherine; Daudi, Vickfarajaeli Zebedayo; Kayera, Damas; Mwashemela, Shally; Moshiro, Robert Deogratias; Kamala, Benjamin (2023). Healthcare Workers’ Perceptions on the “SaferBirths Bundle of Care”: A Qualitative Study. Healthcare. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/healthcare11111589

Jerpseth, Heidi ; Kaasen, Anne ; Rivenes Lafontan, Sara ; Eri, Tine Schauer (2023). Experiences of Norwegian co-parents during COVID-19 pandemic restrictions: A qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2215578

Rivenes Lafontan, Sara ; Hougaard, Peter Forde ; Knutstad, Unni ; Jensen, Kari Toverud ; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13030323

Rivenes Lafontan, Sara ; Kidanto, Hussein; Ersdal, Hege Langli; Mbekenga, Columba K.; Sundby, Johanne (2019). Perceptions and experiences of skilled birth attendants on using a newly developed strap-on electronic fetal heart rate monitor in Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 19:165.
https://doi.org/10.1186/s12884-019-2286-7

Lafontan, Sara Rivenes ; Sundby, Johanne; Kidanto, Hussein L.; Mbekenga, Columba; Ersdal, Hege Langli (2018). Acquiring knowledge about the use of a newly developed electronic fetal heart rate monitor: A qualitative study among birth attendants in Tanzania. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 15.
https://doi.org/10.3390/ijerph15122863

Lafontan, Sara Rivenes ; Sundby, Johanne; Ersdal, Hege Langli; Abeid, Muzdalifat; Kidanto, Hussein; Mbekenga, Columba K. (2018). "I was relieved to know that my baby was safe": women's attitudes and perceptions on using a new electronic fetal heart rate monitor during labor in Tanzania. 12 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 15.
https://doi.org/10.3390/ijerph15020302Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig