English version

Reproduktiv helse hos menn

Forskningsområdene til denne forskningsgruppen er sædkvalitet, testikkelkreft og assistert befruktning.

Studier tyder på at mannlige reproduksjonsproblemer har økt over hele verden de siste tiårene. Norge synes å være spesielt utsatt, med testikkelkreftforekomst på verdenstoppen.

Miljøfaktorer, livsstil og genetisk predisposisjon kan bidra til reproduksjonsforstyrrelser hos menn. Vi studerer hvilke faktorer som er forbundet med redusert sædkvalitet og risiko for testikkelkreft. Nylig startet vi opp et samarbeid med forskere innen in vitro-fertilisering (fertilitetssenteret.no) og innen kunstig intelligens (simulamet.no).

Vi hører til Fakultet for helsevitenskap og fikk Forskningsprisen 2018 ved fakultetet.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Vi har kompetanse i biomedisin, ernæringsfysiologi og molekylærbiologi, og noen har profesjonsbakgrunn som bioingeniører. Flere har sertifikat i å utføre sædanalyser etter internasjonal standard, og gruppen deltar i et europeisk kvalitetskontrollprogram for sædanalyser.

  Gruppens medlemmer underviser ved bioingeniørutdanningen, masterstudiet i biomedisin og ph.d.-programmet i helsevitenskap ved OsloMet og veileder stipendiater tatt opp ved doktorgradsprogrammet.

  Forskningsaktivitetene finansieres av Forskningsrådet, Kreftforeningen og interne strategimidler.

 • Forskningsprosjekter

  Gruppen mottok FRIMEDBIO-forskerprosjektstøtte 2018 til prosjektet «Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology». Prosjektet går over fire år med oppstart i oktober 2019.

  Testikkelkreft

  Dette prosjektet omfatter studier av genetiske risikofaktorer for å utvikle testikkelkreft. Hvilke funksjoner genene har og hvilke signalveier de inngår i, er også en det av prosjektet.

  Mannlig reproduksjon

  Vi studerer sammenhengen mellom overvekt og mannlig reproduksjonsfunksjon. Det gjøres også studier av effekten av metabolske faktorer på sædkvalitet.

  Utvelgelse av embryo og spermier i assistert befruktnings-teknologi

  I samarbeid med Fertilitetssenteret, SimulaMet og Institutt for informasjonsteknologi utvikler vi kunstig intelligens-modeller for å velge ut embryo og spermier på en mer objektiv måte enn med dagens metoder.

  Du finner prosjektene våre i Cristin (app.cristin.no).

 • Samarbeidspartnere

  Våre sentrale samarbeidspartnere er:

  • Kreftregisteret
  • Karolinska institutet
  • Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet
  • Simula Metropolitan Center for Digital Engineering
  • Fertilitetssenteret
  • The European-American Testicular Cancer Consortium