English version
modell av futuristisk landskap

IMAGINE – Omstridte fremtidsforestillinger om bærekraft

Hva ser du for deg når du tenker på fremtiden? Flygende biler, mat på tube, eller høyteknologisk bekledning kan være blant bildene som dukker opp. IMAGINE skal studere disse bildene som fremtidsforestillinger. Det er de måtene vi tenker om fremtiden på og hvordan de kan virkeliggjøres. Spesielt studerer vi forestillinger om en bærekraftig fremtid.

Våre forestillinger om en bærekraftig fremtid påvirkes av hvordan vi lever våre liv i dag og hvordan vi levde tidligere. Noen av forestillingene blir viktige kulturelle fortellinger som veileder og legitimerer våre handlinger, mens andre ikke får særlig stor oppmerksomhet og påvirker ikke samfunnet vi lever i. Derfor er det avgjørende å få mer kunnskap om de dominerende fremtidsforestillingene. Hvordan ser vi for oss å spise, kle oss og bevege oss bærekraftig i fremtiden?

For å identifisere dominerende fremtidsforestillinger snakker vi med de som designer, produserer og selger mat, klær og transportmidler, de som forbruker disse produktene og tjenestene, og de som regulerer produksjon og forbruk. Vi skal identifisere fremtidsforestillinger i strategiske dokumenter, media og populærkultur, og be folk om å dele sine fremtidsforestillinger med oss.

Ofte kommer tanker om fremtiden i form av abstrakte bilder og ideer som er vanskelige å formidle. Ved hjelp av design og kunst vil vi representere fremtidsforestillinger på håndgripelige måter ved å lage en opplevelsesutstilling som gjør det mulig for folk å engasjere seg gjennom sansene - ved å se, høre og ta på. Abstrakte bilder og ideer blir dermed håndfaste og mer tilgjengelige for kritisk diskusjon og refleksjon.

På samme måte som fortidens fremtidsforestillinger har påvirket vår samtid, påvirker dagens dominerende forestillinger fremtidens teknologiske, kulturelle og sosiale utvikling. IMAGINE skal bidra med å engasjere oss kritisk med disse ideene. Hvorfor er noen forestillinger dominante og andre ikke? Hvem har makt til å bestemme hvordan vi forestiller oss fremtiden?

 • Prosjektdeltakere ved SIFO

  Laster inn ...
 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Norsk Folkemuseum
  • Manchester University
  • Utrecht University
  • Eindhoven University of Technology
 • Publikasjoner

  Audun Kjus, Harald Throne-Holst og Atle Wehn Hegnes: Fremtidsbilder. Rapportering fra innsamling på minner.no. SIFO notat nr. 4-2023

Nyheter fra prosjektet

Flaum ved Bakker Bru i Frogn kommune. Ein blå bil prøver å kryssa minisjøen.
Nordmenns framtidstankar: Fryktar at klimaendringane vil øydeleggja verda

Forskarar har spurt den norske befolkninga om å dela sine tankar om framtida. Det er nokre framtidsforteljingar som peikar seg ut.