English version
Unni Kjærnes

Unni Kjærnes

Kort om

Unni Kjærnes, cand real i ernæring og phd i sosiologi, er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har fokusert på forbrukerperspektiver i matpolitikk i Norge, Europa og India, særlig hvordan forbruksmønstre, holdninger til matspørsmål og tillit påvirkes av forsyningsstrukturer og politikk. En rekke matpolitiske saker er berørt: mattrygghet, ernæring, miljømessig bærekraft, dyrevelferd og matsikkerhet.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

OsloMet-publikasjoner

Alt kjøttforbruk må ned!. (2013) 11. desember 2013.

Kjøttets politiske økonomi - usynliggjøring av et betydelig miljø- og klimaproblem. (2015).

Kjøttimport og forbrukerinformasjon. (1996).

Moderiniseringen av matvarer. (2002) Presentert på Nordisk møte om matkultur, København 16-18 november 2002.

Mellom ansvarlighet og hedonisme. Forandringer i matforbrukernes holdninger. (1997).

Endringer i forbruket av melk. (1997).

Utfordringer i ernæringspolitikken. (1997) Fra nordisk ministerråds konferanse i Købehavn.

Mat og forbrukerpolitikk på dagsorden. (1995).

Interessekonflikter i matpolitikken. (1995).

Kvinner, mat og politikk. (1995).

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig