English version
Unni Kjærnes

Unni Kjærnes

Kort om

Unni Kjærnes, cand real i ernæring og phd i sosiologi, er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har fokusert på forbrukerperspektiver i matpolitikk i Norge, Europa og India, særlig hvordan forbruksmønstre, holdninger til matspørsmål og tillit påvirkes av forsyningsstrukturer og politikk. En rekke matpolitiske saker er berørt: mattrygghet, ernæring, miljømessig bærekraft, dyrevelferd og matsikkerhet.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kjærnes, Unni (2019). Sosiale variasjoner og ulikheter i kosthold og matvaner. Holthe, Asle; Aadland, Eli Kristin; Viig, Nina Grieg (Red.). Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. 14. Fagbokforlaget.

Niva, Mari; Mäkelä, Johanna; Kahma, Nina; Kjærnes, Unni (2019). Eating Sustainably. Gronow, Jukka; Holm, Lotte (Red.). Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 11. s. 173-191. Bloomsbury Academic.

Holm, Lotte; Lauridsen, Drude Skov; Gronow, Jukka; Kahma, Nina; Kjærnes, Unni; Lund, Thomas Bøker; Mäkelä, Johanna; Niva, Mari (2019). The Food We Eat. Gronow, Jukka; Holm, Lotte (Red.). Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 2. s. 15-33. Bloomsbury Academic.

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2019). Food Insecurity. Gronow, Jukka; Holm, Lotte (Red.). Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 9. s. 141-159. Bloomsbury Academic.

Lund, Thomas Bøker; Kjærnes, Unni; Holm, Lotte (2017). Eating out in four Nordic countries: National patterns and social stratification. Appetite . Vol. 119.

Amilien, Virginie; Kjærnes, Unni (2017). The dynamics of sheep welfare in Norway – between idealised images and practical realities. British Food Journal . Vol. 119.

Kjærnes, Unni (2016). Til forbrukernes beste? Endret handlingsrom for forbrukermakt og forbrukerinteresser. Hegrenes, Agnar; Mittenzwei, Klaus; Prestegard, Sjur Spildo (Red.). Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring. 11. s. 205-225. Fagbokforlaget.

Kjærnes, Unni; Amilien, Virginie (2016). Regulering av velferd hos sau i Norge: ulike verdiverdener – ulike forståelser av velferd. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/128...

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2016). Food security and food insecurity in Europe: An analysis of the academic discourse (1975–2013). Appetite . Vol. 103.

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2016). The Prevalence and Risk of Food Insecurity in the Nordic Region: Preliminary Results. Journal of Consumer Policy . Vol. 39.

Richards, Carol; Kjærnes, Unni; Vik, Jostein (2016). Food security in welfare capitalism: Comparing social entitlements to food in Australia and Norway. Journal of Rural Studies . Vol. 43.
http://hdl.handle.net/11250/2485109

Vittersø, Gunnar; Kjærnes, Unni (2015). Kjøttets politiske økonomi : usynliggjøring av et betydelig miljø- og klimaproblem. Sosiologi i dag . Vol. 45.

Kjærnes, Unni (2015). Forbrukernes makt i norsk matsektor - for liten eller for stor?. Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Vik, Jostein (Red.). Norsk matmakt i endring. Kapittel 8. s. 199-220. Fagbokforlaget.

Vittersø, Gunnar; Kjærnes, Unni; Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Sustainable consumption in the Norwegian political economy of beef. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 13. s. 267-290. Abstrakt forlag.

Niva, Mari; Mäkelä, Johanna; Kahma, Nina; Kjærnes, Unni (2014). Eating Sustainably? Practices and Background Factors of Ecological Food Consumption in Four Nordic Countries. Journal of Consumer Policy . Vol. 37.

Niva, Mari; Mäkelä, Johanna; Kahma, Nina; Kjærnes, Unni (2014). Eating Sustainably? Practices and Background Factors of Ecological Food Consumption in Four Nordic Countries. 20 s. Journal of Consumer Policy .

Kjærnes, Unni (2013). Risk and Trust in the Food Supply. Murcott, Anne; Belasco, Warren; Jackson, Peter (Red.). The handbook of food research. 24. s. 410-424. Bloomsbury Academic.

Keeling, Linda J; Evans, Adrian; Forkman, Bjørn; Kjærnes, Unni (2013). Welfare Quality principles and criteria. Blokhuis, Harry; Miele, Mara; Veissier, Isabelle; Jones, Bryan (Red.). Improving farm animal welfare. Science and society working together: the Welfare Quality approach. 5. s. 91-114. Wageningen Academic Publishers.

Holm, Lotte; Ekström, Marianne P.; Gronow, Jukka; Kjærnes, Unni; Lund, Thomas Bøker; Mäkelä, Johanna; Niva, Mari (2012). The modernisation of Nordic eating. 15 s. Anthropology of food .

Kjærnes, Unni; Roos, Gun (2012). Food and welfare : Nordic nutrition policy and the current paradox of regulating obesity in Norway. Hellman, Matilda; Roos, Gun; Wright, Julius von (Red.). A welfare policy patchwork. Del 1. s. 43-64. Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC).

Kjærnes, Unni; Lavik, Randi Kristine (2012). Bien-être animal. Poulain, Jean-Pierre (Red.). Dictionnaire des cultures alimentaires. -. s. 164-179. Presses Universitaires de France.

Kjærnes, Unni (2012). Ethics and Action: A Relational Perspective on Consumer Choice in the European Politics of Food. Journal of Agricultural and Environmental Ethics . Vol. 25.

Kjærnes, Unni; Torjusen, Hanne (2012). Beyond the Industrial Paradigm? : Consumers and Trust in Food. Spaargaren, Gert; Oosterveer, Peter; Loeber, Anne (Red.). Food Practices in Transition : Changing Food Consumption, Retail and Production in the Age of Reflexive Modernity. Kapittel 4. s. 86-106. Routledge.

Kjærnes, Unni (2011). Matmakt og forbrukerinteresser. Gabrielsen, Tommy Staahl; Pettersen, Ivar (Red.). Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver for verdikjedene for matvarer. Kapittel 3. s. 23-36.

Kjærnes, Unni; Døving, Runar (2011). Manger sain en Norvège : de la régulation étatique à l'auto-contrôle?. Revue d'histoire Nordique .

Kjærnes, Unni (2011). Forbruk og selvregulering. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 52.

Kjærnes, Unni (2010). Consumer trust in food under varying social and institutional conditions. Koukouliou, Virginia; Ujevic, Magdalena; Premstaller, Otto (Red.). Threats to Food and Water Chain Infrastructure. 5. s. 75-86. Springer.

Tischner, Ursula; Kjærnes, Unni (2010). Sustainable consumption and production in the agriculture and food domain. Tischner, Ursula; Stø, Eivind; Kjærnes, Unni; Tukker, Arnold (Red.). System Innovation for Sustainability 3 Case Studies in Sustainable Consumption and Production - Food and Agriculture. Kapittel 2. s. 6-44. Greenleaf Publishing Ltd.

Kjærnes, Unni (2010). Consumer trust in food under varying social and institutional conditions. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security .

Tischner, Ursula; Stø, Eivind; Kjærnes, Unni; Tukker, Arnold (2010). System Innovation for Sustainability 3 Case Studies in Sustainable Consumption and Production - Food and Agriculture. ISBN: 978-1-906093-24-2. Greenleaf Publishing Ltd.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig