English version
Unni Kjærnes

Unni Kjærnes

Kort om

Unni Kjærnes, cand real i ernæring og phd i sosiologi, er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har fokusert på forbrukerperspektiver i matpolitikk i Norge, Europa og India, særlig hvordan forbruksmønstre, holdninger til matspørsmål og tillit påvirkes av forsyningsstrukturer og politikk. En rekke matpolitiske saker er berørt: mattrygghet, ernæring, miljømessig bærekraft, dyrevelferd og matsikkerhet.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

OsloMet-publikasjoner

Kjøttets politiske økonomi - usynliggjøring av et betydelig miljø- og klimaproblem. (2015).

Kjøttforbruket vårt - nytelse og problem. (2015).

Alt kjøttforbruk må ned!. (2013) 11. desember 2013.

Tillitens betydning. (2012).

Tekstiler og kjøtt - fra selvregulering til aktiv miljøpolitikk. (2014) Vika konferansesenter, 14.01.2014.

T-skjortene dine er skadelige. (2013) 30.05.2013.

Kjøtt, forbrukeroppfatninger og offentlig debatt. En litteraturstudie. (1997).

Naiv tillit. (2000).

Endringer i forbruket av melk. (1997).

Utfordringer i ernæringspolitikken. (1997) Fra nordisk ministerråds konferanse i Købehavn.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig